Konsument potrójnie chroniony w sprzedaży bezpośredniej 2016-07-19

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS w maju i czerwcu 2016 r. na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) głównym czynnikiem powstrzymujących potencjalnych klientów przed korzystaniem z systemu sprzedaży bezpośredniej jest obawa, że w przypadku zmiany decyzji zakupowej lub wady produktu klient może mieć problem z reklamacją lub zwrotem zakupionego produktu. Taki pogląd wyraziło ponad 30% respondentów. Czy takie obawy są rzeczywiście uzasadnione?

więcej

Sprzedaż bezpośrednia. W Europie także wzrosty 2016-06-27

Sprzedaż sektora sprzedaży bezpośredniej w całej Europie w 2015 roku wyniosła 32 miliardy euro i była o 4,4% wyższa niż w 2014 roku. W krajach Unii wartość obrotów przekroczyła 28 miliardów euro. W Polsce sektor odnotował porównywalny czteroprocentowy wzrost w tym samym okresie. Na całym kontynencie europejskim jest 14 milionów 550 tys. sprzedawców bezpośrednich. Tendencja wzrostowa sektora utrzymuje się już szósty rok z rzędu. Polska jest niezmiennie piątym największym rynkiem w krajach Unii. Dane zostały zebrane we współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA i Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA)

więcej

Sprzedaż bezpośrednia to nowoczesna branża 2016-06-17

Sektor sprzedaży bezpośredniej to coraz dynamiczniej rozwijająca się branża, z którą współpracują głównie ludzie młodzi i w średnim wieku, zwłaszcza kobiety. Wraz z rozwojem e-commerce zmienia się też profil sprzedawcy: coraz częściej jest nim osoba z wyższym wykształceniem, korzystająca z nowoczesnych platform cyfrowych tworzonych przez firmy sektora sprzedaży bezpośredniej dla ułatwienia pracy sprzedawców i wygody klientów.

więcej

E-COMMERCE NIE ZASTĘPUJE KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO, ALE GO UŁATWIA 2016-05-12

Chociaż blisko trzy czwarte wszystkich transakcji sprzedaży bezpośredniej dokonywanych jest za pośrednictwem Internetu, to e-commerce traktowany jest jako instrument wspierający bezpośredni kontakt między konsultantem a klientem. Nie zastępuje takiego kontaktu.

W Polsce z firmami sprzedaży bezpośredniej współpracuje 955 tys. osób; dla 20 proc. z nich jest to główny sposób zarobkowania, dla pozostałych - zajęcie dodatkowe.

więcej
zobacz wszystkie

Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń ...

Członkowie PSSB:

zobacz wszystkich członków

PSSB jest członkiem:

www.seldia.eu
www.konfederacjalewiatan.pl
www.wfdsa.org