Stanowisko PSSB w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 2017-06-22

PSSB nie popiera planów wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę. Według stowarzyszenia w tej sprawie powinno dojść do kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych stron.

PSSB przesłało do Ministerstwa swoje uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

więcej

Apel Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Federacji Konsumentów 2017-06-06

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) wraz z Federacją Konsumentów wystosowały apel do instytucji i osób dysponujących pomieszczeniami i lokalami wynajmowanymi na spotkania komercyjne organizowane przez podmioty zewnętrzne, a zwłaszcza przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w systemie sprzedaży bezpośredniej, o uprzednie sprawdzenie wiarygodności takich partnerów. Na skrzynki mailowe, m.in. hoteli, sanatoriów, uzdrowisk czy banków, trafił list, w którym PSSB i Federacja apelują o weryfikację kontrahentów u lokalnych rzeczników konsumenta czy też w oddziale lub centrali Federacji Konsumentów.

więcej

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do projektu z dnia 12 maja 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 2017-05-25

PSSB wyraża ogólną aprobatę dla działań, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację szarej strefy oraz zwiększenie ściągalności podatku VAT należnego. Umożliwienie podatnikom korzystania z mechanizmu split payment przy jednoczesnym rozbudowanym systemie zachęt podatkowych przewidzianych w Projekcie może znacznie przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu Państwa oraz zapewnić stabilność wpływów z tytułu podatku VAT. Niemniej jednak, z uwagi na to, iż system split payment zgodnie z Projektem ma mieć charakter fakultatywny, nie sposób na ten moment przewidzieć dokładnie skutków jego wprowadzenia.

Szczegółowe postanowienia Projektu budzą jednak pewne wątpliwości PSSB.

więcej

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych. 2017-05-23

PSSB było obecne podczas konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych, która planowo, ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

więcej
zobacz wszystkie

Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń ...

Członkowie PSSB:

zobacz wszystkich członków

PSSB jest członkiem:

www.seldia.eu
www.konfederacjalewiatan.pl
www.wfdsa.org