Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

V Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej za nami 2016-10-17

17 października 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się V Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: „Sprzedaż bezpośrednia 2.0”

Głównym mówcą dnia był prof. Piotr Płoszajski, kierownik katedry teorii zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2016.

Tematem przewodnim konferencji był rozwój branży sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego w dobie nowych technologii i zmian w podejściu do konkurencyjności, czyli od konkurowania produktem do konkurowania „przeżyciem” oraz wpływ tych czynników na rynek pracy.

Pozostałe wydarzenia