Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej 2017-01-16

Z początkiem roku 2017 r . Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) ma nowe władze, które zostały wybrane na ostatnim Walnym Zebraniu Członków.

Walne w tajnym głosowaniu wybrało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjna na kolejne dwa lata. Przewodniczącą została ponownie Ewa Kudlińska-Pyrz.  W skład nowego Zarządu wchodzą:

  1. Ewa Kudlińska-Pyrz – Przewodnicząca (Mary Kay)
  2. Konrad Szałkiewicz – Wiceprzewodniczący (Herbalife)
  3. Anna Pietrzak – Członek (Amway)
  4. Barbara Goździkowska – Członek (Avon)
  5. Beata Pawłowska – Członek (Oriflame)
  6. Bartłomiej Feluś – Członek (General Advisors)

Komisja Rewizyjna w składzie:

  1. Grzegorz Małachowski – Przewodniczący (Nature's Sunshine)
  2. Joanna Klupp – Członek (Forever Living Products)
  3. Jerzy Podjarkowski – Członek (Vorwerk)

Najważniejszymi  celami PSSB są: stanowienie standardów etycznych i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie,  promocja branży, udział w konsultacjach społecznych dotyczących regulacji prawnych istotnych dla branży oraz integracja środowiska.  Obecnie do Stowarzyszenia należą 23 firmy sprzedaży bezpośredniej i siedem firm-członków pozabranżowych.

Pozostałe wiadomości