Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Śliczna panna i zgodne małżeństwo, czyli Kongres Konsument 2017 2017-03-16

15 marca 2017 r., już po raz trzeci przedstawiciele różnych środowisk spotkali się z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta. Ramię w ramię, o relacjach między konsumentem i przedsiębiorcą, rozmawiali ich przedstawiciele, w tym również współorganizator spotkania – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Federacja Konsumentów postawiła w tym roku przed uczestnikami trudne, ale bardzo ważne pytanie: „Konsumenci i przedsiębiorcy na rynku – razem czy osobno?”. Uczestnicy Kongresu próbowali na nie odpowiedzieć w trakcie dwóch dyskusji panelowych oraz sześciu warsztatów, które były prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej wspólnie z Federacją Konsumentów przygotowało warsztat p.t. „Compliance w sprzedaży bezpośredniej a skargi konsumentów”. Został on przeprowadzony przez adw. Michała Chodkowskiego – Partnera w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Pełnomocnika Administratora Kodeksu PSSB, oraz Michała Herde – Prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie. Cieszył się dużym powodzeniem, ponieważ pokazywał na rzeczywistym przykładzie, jak posiadanie wewnętrznych procedur oraz kodeksów branżowych wpływa na ilość skarg konsumenckich na danych przedsiębiorców. Federacja Konsumentów potwierdziła, że liczba skarg na firmy członkowie PSSB, które podpisały Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej, jest znikoma.

Na istotę kodeksów branżowych zwrócił uwagę, w panelu otwierającym Kongres, Marek Niechciał, Prezes UOKiK. Wskazywał Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej oraz rozpoczęcie samoregulacji branży suplementów, jako przykład dobrego kierunku działań. W dyskusji pojawiło się również trafne porównanie konsumenta do ślicznej panny, która w dzisiejszych czasach ma wielu adoratorów starających się o jej względy. Anna Pietrzak – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, kontynuując tę metaforę pokazała, że związek między rzetelnymi sprzedawcami sprzedaży bezpośredniej, zrzeszonymi w PSSB, a konsumentem jest jak zgodne małżeństwo, w którym respektowane są wzajemne prawa i obie strony czerpią wymierne korzyści z tej relacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Sprzedaży Bezpośredniej PSSB na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o Federacji Konsumentów oraz Kongresie Konsument 2017 znajduje się na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl

Pozostałe wiadomości