Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Sprawy konsumenckie i członkowskie przedmiotem Walnego Zebrania członków PSSB 2017-03-31

Skuteczne sposoby walki z nieuczciwymi firmami sprzedaży bezpośredniej były jednym z głównych tematów Walnego Zebrania Członków PSSB, jakie odbyło się 30 marca br. w Warszawie.

Skuteczne sposoby walki z nieuczciwymi firmami sprzedaży bezpośredniej były jednym z głównych tematów Walnego Zebrania Członków PSSB, jakie odbyło się 30 marca br. w Warszawie. Postanowiono m.in., że w najbliższym czasie Stowarzyszenie powtórzy kampanię sprzed kilku lat i roześle list do kilku tysięcy instytucji i przedsiębiorstw wynajmujących lokale na  pokazy komercyjne z apelem o weryfikację firm zwracających się o wynajem pomieszczeń na tego typu pokazy. Uczestnicy spotkania podkreślili, że jako organizacja, której misją jest przede wszystkim stanowienie standardów etycznych w sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania, Stowarzyszenie będzie inicjować i uczestniczyć we wszelkich akcjach, których celem jest ograniczenie działań firm nierzetelnych i ochrona interesów konsumentów, zwłaszcza ludzi starszych.

Walne Zebranie zdecydowało ponadto o skreśleniu z listy członków wspierających PSSB firmy Energetyczne Centrum SA oraz o przyjęciu w poczet członków pozabranżowych firmy szkoleniowej InWay a także znanego producenta biżuterii firmy Swarowski.

Pozostałe wiadomości