Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

1 - 10 z 179 znalezionych

  1 2 3 ... 18  

Stanowisko PSSB w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę 2017-06-22

PSSB nie popiera planów wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę. Według stowarzyszenia w tej sprawie powinno dojść do kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych stron.

PSSB przesłało do Ministerstwa swoje uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

więcej

Apel Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Federacji Konsumentów 2017-06-06

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) wraz z Federacją Konsumentów wystosowały apel do instytucji i osób dysponujących pomieszczeniami i lokalami wynajmowanymi na spotkania komercyjne organizowane przez podmioty zewnętrzne, a zwłaszcza przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w systemie sprzedaży bezpośredniej, o uprzednie sprawdzenie wiarygodności takich partnerów. Na skrzynki mailowe, m.in. hoteli, sanatoriów, uzdrowisk czy banków, trafił list, w którym PSSB i Federacja apelują o weryfikację kontrahentów u lokalnych rzeczników konsumenta czy też w oddziale lub centrali Federacji Konsumentów.

więcej

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do projektu z dnia 12 maja 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 2017-05-25

PSSB wyraża ogólną aprobatę dla działań, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację szarej strefy oraz zwiększenie ściągalności podatku VAT należnego. Umożliwienie podatnikom korzystania z mechanizmu split payment przy jednoczesnym rozbudowanym systemie zachęt podatkowych przewidzianych w Projekcie może znacznie przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu Państwa oraz zapewnić stabilność wpływów z tytułu podatku VAT. Niemniej jednak, z uwagi na to, iż system split payment zgodnie z Projektem ma mieć charakter fakultatywny, nie sposób na ten moment przewidzieć dokładnie skutków jego wprowadzenia.

Szczegółowe postanowienia Projektu budzą jednak pewne wątpliwości PSSB.

więcej

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych. 2017-05-23

PSSB było obecne podczas konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych, która planowo, ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

więcej

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej patronem drugiej konferencji SALESworkout 2017-04-07

Już 19 kwietnia 2017 w Q Hotel Plus w Krakowie odbędzie się druga konferencja z cyklu SALESworkout, której patronuje Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. PSSB stoi na stanowisku, że praca w sprzedaży wymaga stałego doskonalenia i zdobywania nowej wiedzy, dlatego uczestniczy w tego typu wydarzeniach.

więcej

Sprawy konsumenckie i członkowskie przedmiotem Walnego Zebrania członków PSSB 2017-03-31

Skuteczne sposoby walki z nieuczciwymi firmami sprzedaży bezpośredniej były jednym z głównych tematów Walnego Zebrania Członków PSSB, jakie odbyło się 30 marca br. w Warszawie.

więcej

Śliczna panna i zgodne małżeństwo, czyli Kongres Konsument 2017 2017-03-16

15 marca 2017 r., już po raz trzeci przedstawiciele różnych środowisk spotkali się z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta. Ramię w ramię, o relacjach między konsumentem i przedsiębiorcą, rozmawiali ich przedstawiciele, w tym również współorganizator spotkania – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

więcej

Stanowisko PSSB w sprawie projektu ustawy o produktach kosmetycznych 2017-03-15

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych z dnia 31 stycznia 2017 r. jest w ocenie PSSB pozytywnym zjawiskiem mającym na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym. Niemniej jednak Stowarzyszenie ma do projektu kilka uwag.

więcej

Stanowisko PSSB w sprawie pakietu premiera Mateusza Morawieckiego cz. II 2017-03-03

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do wybranych projektów aktów prawnych składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu cz. II

więcej

Konferencja nt compliance 2017-02-07

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej i Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy zorganizowały 3 lutego br. konferencję pt. „Dlaczego compliance jest potrzebne przedsiębiorcom”.

więcej

1 - 10 z 179 znalezionych

  1 2 3 ... 18