Popularyzujemy sprzedaż bezpośrednią
i podejmujemy działania na rzecz jej rozwoju!

Bliżej klienta!

Budujemy relacje!

Definicja

Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji produktu i udzielenia stosownych wyjaśnień.

Przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej mogą prowadzić działalność, wykorzystując różne formy organizacyjne. Firma może oferować swe wyroby poprzez kontakt sprzedawcy z indywidualnym klientem – lub z grupą klientów, gdy sprzedawca organizuje pokaz i udziela wyjaśnień potencjalnym klientom, zazwyczaj w domu osoby, która zaprasza na tę okoliczność znajomych.

Niektóre przedsiębiorstwa wybierają formę marketingu sieciowego, zwanego także wielopoziomowym. W tym rozwiązaniu towary i usługi dostarczane są klientom dzięki sprzedaży prowadzonej przez sieć niezależnych sprzedawców bezpośrednich. Wynagrodzenie tych sprzedawców odzwierciedla zarówno wyniki ich własnej sprzedaży, jak i wartość transakcji sfinalizowanych przez sieć podlegających im niezależnych sprzedawców, którą stworzyli rekrutując i szkoląc te osoby.

Znaczenie sprzedaży bezpośredniej wynika nie tylko z osiąganych przez nią obrotów, ale także z liczby osób, którym daje ona zatrudnienie, tworząc miejsca pracy. W 2014 roku sprzedażą bezpośrednią zajmowało się zawodowo ponad 910 tys. osób.

Sprzedaż bezpośrednia umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z produktem, jego przetestowanie i wyrobienie sobie własnego o nim zdania – w wolnym czasie, we własnym domu lub w gronie znajomych. Wszystkie towary są dostarczane bezpośrednio do domu klienta. Ta forma handlu jest szczególnie wygodna dla osób mieszkających w małych miastach lub na wsi, gdzie towary i usługi oferowane w sprzedaży bezpośredniej są trudniej dostępne w sieci sklepowej.

Istotny czynnik rosnącej popularności sprzedaży bezpośredniej może wynikać z pewnego znużenia konsumentów reklamą i potrzeby kontaktu ze sprzedawcą służącym radą i pomocą w wyborze usługi czy produktu. W opinii konsumentów sprzedaż bezpośrednia jako forma prowadzenia biznesu stała się integralną i uznawaną częścią gospodarki. Badania rynku sprzedaży bezpośredniej i opinii konsumenckich wskazują na to, że o rosnącej popularności tej formy handlu decydują przede wszystkim indywidualne podejście do klienta, możliwość uzyskania konsultacji i porady, warunki umożliwiające namysł poprzedzający zakup. To właśnie, w opinii klientów, stanowi wartość dodaną sektora sprzedaży bezpośredniej, decydując o wzroście jego popularności w ostatnich latach (Źródło: Badania Ipsos Mori International, „Społeczno-ekonomiczne aspekty sprzedaży bezpośredniej”, 29 października 2007).