Pytania i odpowiedzi

Czy sprzedaż bezpośrednia podlega jakimś regulacjom?

Sprzedaż bezpośrednia jest regulowana przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (z późniejszymi zmianami), która jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 21 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Niezależnie od ustawodawstwa unijnego i polskiego, konsumentów, którzy dokonują zakupów u firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej, ochrania Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej.

Czym różni się sprzedaż bezpośrednia od wysyłkowej?

Sprzedaż przez internet, przez telefon czy sprzedaż wysyłkowa – wszystkie te formy handlu są sprzedażą na odległość. Umowy tego typu zawierane są bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i konsumenta, inaczej niż w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

Czym jest sprzedaż bezpośrednia?

Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji produktu i udzielenia stosownych wyjaśnień. Więcej o sprzedaży bezpośredniej dowiecie się tutaj.

Czym różni się sprzedaż bezpośrednia od piramid handlowych?

Piramidy to każdy projekt lub przedsięwzięcie, w którym uczestnik jest wynagradzany za wciągnięcie do projektu lub przedsięwzięcia innej osoby, a nie za sprzedaż towarów i usług dokonaną przez samego uczestnika. Piramidy są mechanizmami, które dzięki wpłatom wnoszonym przez świeżo zwerbowanych uczestników pozwalają bogacić się w postępie geometrycznym inicjatorom takich przedsięwzięć. W systemach prawnych wielu krajów, w tym w Polsce, formy te uznawane są za nielegalne.


Masz inne pytanie związane ze sprzedażą bezpośrednią?
Napisz do nas info@pssb.pl

Należymy do