Jesteś zainteresowany członkostwem?

Wypełnij poniższą deklarację przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Dlaczego warto przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej?

  • Gwarancja rzetelności i wysokich standardów etycznych
  • Wpływ na kształt regulacji prawnych
  • Udział w sondażach i badaniach rynkowych
  • Dostęp do analiz i regulacji prawnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Bezpłatny przegląd dokumentów
  • Udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach

Dane firmy

/

Zgłaszam następujące osoby na członków zwyczajnych Stowarzyszenia

1.

Dane osoby kontaktowej

Oferowane produkty

Metoda sprzedaży

Sposób zamawiania oferowanych produktów:

Informacje o firmie

W jakich krajach firma obecnie działa:

Europa
Poza Europą

Czy firma jest członkiem stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej w krajach, w których prowadzi swoją działalność:

Roczna wartość sprzedaży bez podatku VAT oraz marży handlowej w ostatnim roku:

pln

Liczba osób prowadzących dystrybuję oferowanych produktów w Polsce:

Zmianę bądź chęć usunięcia przekazanych danych prosimy poprzez przesłanie informacji na adres info@pssb.pl

Należymy do