Warto dołączyć do nas

Jesteśmy głosem branży sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Łączą nas wspólne wartości – poszanowanie prawa, integralność etyczna, zaufanie. Nasze firmy członkowskie są bezpośrednimi konkurentami na rynku, ale przyświeca im wyższy cel – służyć interesom swoich przedstawicieli handlowych oraz konsumentów i zapewniać bezpieczeństwo transakcji rynkowych.
 
Współpracując razem tworzymy korzyści, z których czerpie cała branża.
Zapraszamy firmy z branży sprzedaży bezpośredniej do dołączenia w nasze szeregi. Członkostwo w PSSB to gwarancja przywiązania do najwyższych standardów etycznych i najlepszych praktyk biznesowych, które doceniają wszyscy uczestnicy runku.

Jesteś zainteresowany członkostwem?

Wypełnij poniższą deklarację przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zmianę bądź chęć usunięcia przekazanych danych prosimy poprzez przesłanie informacji na adres info@pssb.pl

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, które przetwarza Pani/Pana w celu przeprowadzenia procesu przyznania statusu członka Stowarzyszenia. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartymi w klauzuli informacyjnej dla kandydatów na członków Stowarzyszenia

7 + 12 =