E-debata Super Biznes już 10 czerwca o godz. 12:00!

Już 10 czerwca o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich do obejrzenia e-debaty Super Biznes.

Tematem spotkania będzie „Sprzedaż bezpośrednia jako idealny model biznesowy wpisujący się w aktualną rzeczywistość”.

 Podczas e-debaty zostaną poruszone takie kwestie jak:

  • model sprzedaży bezpośredniej jako idealne rozwiązanie zarobkowania w aktualnej rzeczywistości
  • przedstawienie aktualnej sytuacji w branży sprzedaży bezpośredniej w nawiązaniu, m.in. do wybranych zagadnień z badania opinii „Sprzedaż bezpośrednia w dobie pandemii”, przeprowadzonego przez IBRiS w marcu 2021 r. na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, a także związanych z systemem sprzedaży bezpośredniej i nowoczesnymi technologiami
  • przedsiębiorczość w Światowym Raporcie Amway o przedsiębiorczości AGER 2019-2020

 Gośćmi biorącymi udział w e-debacie są:

  • dr Anna Czarczyńska, kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Michał Guzowski, Przewodniczący Zarządu PSSB (Juice Plus+)
  • Adam Kasprzak, Dywizyjny Manager Sprzedaży, Trener Digital (Avon)
  • Ewa Kudlińska-Pyrz, Członek Zarządu PSSB (Mary Kay)

Partnerem strategicznym debaty jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

E-debatę będzie można oglądać na kanale YouTube Se.pl oraz na stronie Se.pl