Fakty i mity

"

Czym jest sprzedaż bezpośrednia

Dekalog potencjalnego sprzedawcy

Historia

Fakty i mity

Sprzedaż bezpośrednia a piramidy finansowe

Fakty i mity

 

Mit – brak ochrony konsumenckiej

 

Osoba, która dokona zakupu poza lokalem przedsiębiorcy, chroniona jest w taki sam sposób, jak klienci sklepów detalicznych, a w wielu przypadkach przysługują jej dodatkowe prawa. Na przykład, ustawodawca gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia. Obecne przepisy prawne nie przewidują obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwych towarów zakupionych w sposób tradycyjny.

 

Prawda – sprzedaż bezpośrednia aktywizuje zawodowo

 

Sprzedaż bezpośrednia umożliwia aktywizację zawodową osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Firmy tej branży dają możliwość tworzenia miejsc pracy dla siebie i swoich bliskich. Co istotne, nie ważny jest  wiek, płeć czy wcześniejsze doświadczenie. Sektor daje także możliwość pracy dodatkowej: dla około 88 proc. sprzedawców w Polsce, sprzedaż bezpośrednia to zajęcie tymczasowe, pozwalające na podreperowanie domowego budżetu.

 

Mit – sprzedawcy sprzedaży bezpośredniej to niewykształceni akwizytorzy

 

Badania pokazują, że 90 proc. sprzedawców to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem. Sprzedawcy cieszą się dużym zaufaniem klientów, a nowych najczęściej pozyskują z polecenia. Sprzedawca bezpośredni nie jest osobą z przypadku: w Polsce niemal co piąty sprzedawca pracuje w sektorze od ponad 10 lat.

 

Mit – sprzedawcy są zatrudnieni przez firmy sprzedaży bezpośredniej

Sprzedawcy, z których większość to osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, podpisują jedynie umowy o współpracy lub agencyjne z firmami dystrybucyjnymi.

 

Mit – sprzedaż bezpośrednia jest nachalna

Badania przeprowadzone przez IBRIS w 2016 roku pokazują, że ponad jedna czwarta osób kupujących produkty oferowane przez firmy z branży sprzedaży bezpośredniej, sama poszukuje konsultanta. Prawie 46% kupujących potwierdza, że ceni fakt, że mogą w spokoju, np. we własnym domu, zapoznać się z ofertą firmy, a ponad 80% ocenia dobrze konsultantów, jako osoby, które rzetelnie przekazują wiedzę o produkcie i są w stanie odpowiedzieć na nurtujące pytania.

 

Mit – sprzedaż bezpośrednia, a zwłaszcza sprzedaż sieciowa, to forma piramidy

 

Piramida (sprzedaż lawinowa) to przedsięwzięcie, w którym uczestnik jest wynagradzany nie za sprzedaż towarów czy usług, jak to się dzieje w firmach sieciowych (MLM), ale wyłącznie za wciągnięcie do systemu innych osób, a jego ewentualne wynagrodzenie pochodzi z wpłat kolejnych uczestników systemu. W przeciwieństwie do legalnie działających firm sieciowych, piramidy są nielegalne w świetle prawa polskiego i unijnego.