Firma Euromonitor publikuje 10 najważniejszych globalnych tendencji w konsumpcji w 2021 r.

Międzynarodowa firma zajmująca się badaniami rynku, Euromonitor International, w raporcie 10 najważniejszych globalnych tendencji w konsumpcji w 2021 r.” zdefiniowała trendy, które ukształtują zachowania konsumentów oraz strategie biznesowe w bieżącym roku. Każdy trend stworzyła, ukształtowała albo przyspieszyła pandemia COVID-19.

W 2021 r. konsumenci:

1. Spodziewają się celowych inicjatyw wspierających trzy filary – społeczeństwo, środowisko i gospodarka (zasada „odbudowywania lepiej”). Prawie 70% specjalistów przewiduje, że konsumenci będą bardziej interesować się zrównoważonym rozwojem niż przed pandemią COVID-19.

2. Tęsknią za beztroską, impulsywnością i spontanicznością oraz prostotą życia sprzed pandemii (tęsknota za wygodami).

3. Wracają do odpoczynku i bezpiecznych spotkań na łonie natury i na świeżym powietrzu (oaza na powietrzu).

4. Korzystają z narzędzi cyfrowych do utrzymywania kontaktów, pozostając w domu, i do stosowania procedur bezpieczeństwa w lokalach handlowych (hybryda rzeczywistości fizycznej i cyfrowej).

5. Zyskują nowo odnalezioną elastyczność, planują aktywności w niekonwencjonalnej kolejności, by dostosować je do wymogów czasowych (zabawa z czasem).

6. Nie ufają mediom ani rządom, przeciwstawiają się dezinformacji i na pierwszym miejscu stawiają własne potrzeby (niepokój i bunt). W 2020 roku 29% konsumentów w ujęciu globalnym aktywnie angażowało się w sprawy polityczne i społeczne.

7. Oczekują obsługi bezdotykowej, wysokich standardów higieny i produktów podnoszących higienę i odporność (obsesja na punkcie bezpieczeństwa).

8. Dokonują zmiany priorytetów i tożsamości w poszukiwaniu pełniejszego życia i większej odporności psychicznej (wstrząśnięty i zmieszany). W ubiegłym roku depresja i zdrowie psychiczne miały umiarkowany a nawet poważny wpływ na codzienne życie 73% konsumentów na całym świecie.

9. Rozsądnie gospodarują, kupują produkty i usługi, które wiążą się z wartością dodaną i mają przystępne ceny (świadomie oszczędzający).

10. Znajdują nową równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ponieważ praca zdalna definiuje na nowo tradycyjne środowisko biurowe (miejsce pracy w nowej przestrzeni). Ponad połowa konsumentów na całym świecie wyznaczała sobie wyraźną granicę pomiędzy pracą czy szkołą a życiem prywatnym.

„Rok 2021 będzie rokiem przełomowym”, mówi Alison Angus, szefowa działu lifestyle firmy Euromonitor International. „Dostosowanie strategii do pojawiających się trendów wśród konsumentów umożliwi przedsiębiorcom przetrwanie nieoczekiwanego [biegu wydarzeń] i przezwyciężenie trudności”.

 

Źródło: https://www.happi.com/contents/view_breaking-news/2021-01-19/top-10-global-consumer-trends-2021/?widget=listSection