Dzień Konsumenta pretekstem do dyskusji nad znowelizowaną ustawą konsumencką

13.03.2015

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji 11 marca br. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zorganizowało wspólnie z Federacją Konsumentów i POHiD Kongresu KONSUMENT 2015. Wydarzenie w formie sześciu sesji warsztatowych było platformą praktycznej wymiany wiedzy i poglądów na temat dotychczasowego funkcjonowania i przyszłych oczekiwań wobec nowych przepisów znowelizowanej 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. W uroczystym otwarciu obrad głos zabrali m.in.: Adam Jasser, Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów, Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W spotkaniu udział wzięło łącznie ponad 100 osób: rzeczników praw konsumentów, reprezentantów instytucji i organizacji konsumenckich, przedsiębiorców.

Kongres był pierwszym tego rodzaju spotkaniem warsztatowym środowisk zainteresowanych zarówno rozwojem rynku i polskiej gospodarki, jak i ochroną praw konsumentów. Organizatorzy, reprezentanci instytucji i organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorcy liczą, że Kongres wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń konsumenckich. Wszyscy uczestnicy kongresu zgodzili się, że ustawa konsumencka jest dobra i potrzebna, ale jednocześnie wskazywali, że ze względu na brak precyzji w wielu zapisach, napotykają na znaczne trudności w jednoznacznym interpretowaniu przepisów, praw i obowiązków każdej ze stron. Warsztat dotyczący sprzedaży bezpośredniej „Umowy zawiera poza lokalem przedsiębiorcy” poprowadził mec. Michał Chodkowski, Partner w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Pełnomocnik Administratora Kodeksu PSSB. Uczestniczący w warsztacie rzecznicy konsumentów i przedsiębiorcy pytali m.in. jak ustalać sposób obniżenia wartość zakupionego towaru w momencie jego zwrotu do sprzedawcy, jak interpretować obowiązek informacyjny przedsiębiorców i w którym dokładnie momencie podczas prezentacji, spotkania sprzedażowego konsument powinien otrzymać informację, czy i jakie działania może podjąć rzecznik konsumenta w sytuacji handlu transgranicznego, czy niemiecki producent ma obowiązek przygotowania strony internetowej w języku ojczystym dla polskiego konsumenta i które przepisy (polskie czy niemieckie) mają zastosowanie. Mecenas Michał Chodkowski zwrócił uwagę na kilka nieścisłości w zapisach  ustawy o prawach konsumenta, w tym także na rozległe obowiązki informacyjne przy bardzo niskim progu minimalnej transakcji tj. 50 zł.

Pokładamy duże nadzieje w ustawie konsumenckiej, pomimo wielu wątpliwości i nieścisłości w niej zawartych. Kongres KONSUMENT 2015 to unikalny moment, bo mamy na jednej sali rzeczników konsumentów, inne organizacje i instytucje konsumenckie oraz przedsiębiorców. Cieszy nas to spotkanie, bo obecność rzeczników konsumentów daje nam  informację z pierwszej linii frontu na temat funkcjonowania nowej ustawy i problemów z jej interpretacją. Wspólnie musimy dbać o regulacje rynku i patrzeć na ustawę z perspektywy zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy. Naszym celem jest rozwój branży, ale żeby był on możliwy niezbędni są zadowoleni konsumenci – powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Podsumowaniem Kongresu i tematów poruszanych podczas prowadzonych równocześnie warsztatów był Panel Dyskusyjny. Jego uczestnicy byli zgodni co do tego, że dla dobrego funkcjonowania ustawy i jej przyszłej modyfikacji niezbędne jest kontynuowanie dialogu i współpracy pomiędzy organizacjami konsumentów, przedsiębiorców i legislatorami, między innymi na takich forach, jak tegoroczny Kongres Konsument 2015.

Dzień Konsumenta pretekstem do dyskusji nad znowelizowaną ustawą konsumencką

13.03.2015

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji 11 marca br. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zorganizowało wspólnie z Federacją Konsumentów i POHiD Kongres KONSUMENT 2015. Wydarzenie w formie sześciu sesji warsztatowych było platformą praktycznej wymiany wiedzy i poglądów na temat dotychczasowego funkcjonowania i przyszłych oczekiwań wobec nowych przepisów znowelizowanej 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. W uroczystym otwarciu obrad głos zabrali m.in.: Adam Jasser, Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów, Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W spotkaniu udział wzięło łącznie ponad 100 osób: rzeczników praw konsumentów, reprezentantów instytucji i organizacji konsumenckich, przedsiębiorców.

Kongres był pierwszym tego rodzaju spotkaniem warsztatowym środowisk zainteresowanych zarówno rozwojem rynku i polskiej gospodarki, jak i ochroną praw konsumentów. Organizatorzy, reprezentanci instytucji i organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorcy liczą, że Kongres wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń konsumenckich. Wszyscy uczestnicy kongresu zgodzili się, że ustawa konsumencka jest dobra i potrzebna, ale jednocześnie wskazywali, że ze względu na brak precyzji w wielu zapisach, napotykają na znaczne trudności w jednoznacznym interpretowaniu przepisów, praw i obowiązków każdej ze stron. Warsztat dotyczący sprzedaży bezpośredniej „Umowy zawiera poza lokalem przedsiębiorcy” poprowadził mec. Michał Chodkowski, Partner w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Pełnomocnik Administratora Kodeksu PSSB. Uczestniczący w warsztacie rzecznicy konsumentów i przedsiębiorcy pytali m.in. jak ustalać sposób obniżenia wartość zakupionego towaru w momencie jego zwrotu do sprzedawcy, jak interpretować obowiązek informacyjny przedsiębiorców i w którym dokładnie momencie podczas prezentacji, spotkania sprzedażowego konsument powinien otrzymać informację, czy i jakie działania może podjąć rzecznik konsumenta w sytuacji handlu transgranicznego, czy niemiecki producent ma obowiązek przygotowania strony internetowej w języku ojczystym dla polskiego konsumenta i które przepisy (polskie czy niemieckie) mają zastosowanie. Mecenas Michał Chodkowski zwrócił uwagę na kilka nieścisłości w zapisach  ustawy o prawach konsumenta, w tym także na rozległe obowiązki informacyjne przy bardzo niskim progu minimalnej transakcji tj. 50 zł.

Pokładamy duże nadzieje w ustawie konsumenckiej, pomimo wielu wątpliwości i nieścisłości w niej zawartych. Kongres KONSUMENT 2015 to unikalny moment, bo mamy na jednej sali rzeczników konsumentów, inne organizacje i instytucje konsumenckie oraz przedsiębiorców. Cieszy nas to spotkanie, bo obecność rzeczników konsumentów daje nam  informację z pierwszej linii frontu na temat funkcjonowania nowej ustawy i problemów z jej interpretacją. Wspólnie musimy dbać o regulacje rynku i patrzeć na ustawę z perspektywy zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy. Naszym celem jest rozwój branży, ale żeby był on możliwy niezbędni są zadowoleni konsumenci – powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Podsumowaniem Kongresu i tematów poruszanych podczas prowadzonych równocześnie warsztatów był Panel Dyskusyjny. Jego uczestnicy byli zgodni co do tego, że dla dobrego funkcjonowania ustawy i jej przyszłej modyfikacji niezbędne jest kontynuowanie dialogu i współpracy pomiędzy organizacjami konsumentów, przedsiębiorców i legislatorami, między innymi na takich forach, jak tegoroczny Kongres Konsument 2015.

Należymy do