Globalne trendy konsumenckie w Europie Wschodniej

Jak wynika z badania Global Consumer Trends 2021 Euromonitora, koronawirus (COVID-19) wywarł głęboki wpływ na zachowania konsumentów, zmuszając firmy do ponownego dostosowania strategii i zaspokojenia nowego rodzaju popytu. Chociaż pandemia … Czytaj dalej Globalne trendy konsumenckie w Europie Wschodniej