Kim jest sprzedawca bezpośredni

09.11.2015

Konsultant w sprzedaży bezpośredniej to najczęściej pracownik biurowy, handlowiec, nauczyciel, księgowy, student lub uczeń. 91,7 proc. ogółu sprzedawców stanowią kobiety w wieku 30-39 lat (27,7 proc.) oraz 16-24 lata (21,9 proc.), zamieszkujące na wsiach lub w miastach do 250 tys. mieszkańców, posiadające wykształcenie wyższe (47,1 proc.) lub średnie (43,8 proc.).

Sprzedaż bezpośrednia daje możliwości zarobkowania, zarówno w formie pracy dodatkowej, jak i na zasadzie samozatrudnienia. Praca w sektorze to dla dwóch trzecich (66,3 proc.) badanych osób zajęcie dodatkowe – jedyne lub jedno z kilku dodatkowych. Niewiele ponad 17 proc. ogółu respondentów traktuje sprzedaż bezpośrednią jako główne i stałe miejsce pracy. Wśród osób dla których jest to dodatkowe zajęcie najwięcej jest pracowników biurowych (15,1 proc.), handlowców (11,2 proc.), nauczycieli (8,5 proc.), księgowych (5,4 proc.), studentów/uczniów (5,2 proc.). Trzech na dziesięciu badanych pracuje w sprzedaży bezpośredniej nie dłużej niż rok, a łącznie ponad 62 proc. nie dłużej niż 4 lata. Ponad 17 proc. ankietowanych współpracuje z firmami sprzedaży bezpośredniej od 10 do 14 lat.

Osoby decydujące się na pracę w sprzedaży bezpośredniej to w większości pełnoetatowi pracownicy (38 proc.) lub studenci (22,2 proc.). Co dziesiąty ankietowany określał się jako bezrobotny, poszukujący pracy. Wzrosła również – wobec danych z 2013 roku – liczba osób samozatrudnionych, emerytów i rencistów rozpoczynających swoją karierę w branży sprzedaży bezpośredniej.

Prawie co trzeci ankietowany zanim zdecydował się na podjęcie zajęcia w sprzedaży bezpośredniej rozważał pracę pełnoetatową (28,1 proc.), a niespełna jeden na pięciu respondentów (19,3 proc.) myślał o samozatrudnieniu. Znaczny odsetek badanych osób nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, co może oznaczać, że forma zatrudnienia miała dla nich mniejsze znaczenie lub nie rozważali innych form zatrudnienia.

Jaka była Pana(i) sytuacja na rynku pracy zanim zaczął(ęła) się Pan(i) zajmować sprzedażą bezpośrednią?

Źródło: Badanie IBRiS lipiec-sierpień 2015 r.

POBIERZ RAPORT PDF

 

Metryka badań:
Czas realizacji badania: lipiec-sierpień 2015 rok
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie Metoda: CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Próba: osoby pracujące w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujące z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej
Wielkość próby: N=2712;

Należymy do