Konferencja Europejskiego Centrum Konsumenckiego z udziałem PSSB

20.11.2008

19 listopada 2008 r. odbyła się – zorganizowana przez działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejskie Centrum Konsumenckie – konferencja pt. „Pozasądowe rozwiązywanie sporów – zarządzanie problemami obrotu konsumenckiego”.

W konferencji brali udział przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, organizacji konsumenckich i urzędów państwowych zajmujących się ochroną konsumentów. PSSB reprezentowane było przez adw. Jana Grygo. Na konferencję złożyły się prezentacje i dyskusje panelowe.

Pośród prezentacji szczególnie interesujące okazały się wystąpienia Katarzyny Marczyńskiej, arbitra bankowego, oraz Juliusza Brauna, Dyrektora Generalnego Rady Reklamy, w których przedstawiono przykłady spraw ze skarg konsumentów rozstrzyganych przez działające przy Związku Banków Polskich i Radzie Reklamy sądy arbitrażowe. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na wzrastające zainteresowanie stron sporów innymi formami pozasądowego rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacją. Jednocześnie jednak uczestnicy byli zgodni, że tzw. alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, pomimo ich bezsprzecznych zalet, nadal nie są odpowiednio wykorzystywane w Polsce.

Taka konkluzja skłoniła Sylwestra Pieckowskiego z PKPP Lewiatan, Sekretarza Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości do sformułowania apelu do władz państwowych odpowiedzialnych za organizację wymiaru sprawiedliwości o dołożenie większych starań odpowiedniego rozpropagowania tych instrumentów. Jego zdaniem administracja państwowa w ramach działań doradczych powinna przygotować odpowiednie zalecenie skierowane do potencjalnych stron sporów.

Należymy do