Konferencja „FLEXICURITY”

19.06.2008

Flexicurity to idea, która ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego, ułatwiając jednocześnie rozwój kariery w warunkach dynamicznych zmian. Koncepcja ta łączy w sobie aktywną politykę rynku pracy, nowoczesne rozwiązania prawne w zakresie zawierania umów o pracę oraz organizacji czasu pracy, ideę kształcenia przez całe życie i nowoczesny system ochrony socjalnej.

Celem konferencji organizowanej przez PKPP Lewiatan oraz Konferencję Europejskich Pracodawców i Przemysłu BUSINESSEUROPE., która odbyła się 17 czerwca 2008 roku było podjęcie dyskusji na temat znaczenia koncepcji flexicurity dla rozwoju polskiego rynku pracy, w kontekście nasilających się zmian gospodarczych i społecznych. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej reprezentował Dyrektor Generalny Mirosław Luboń. Forma zatrudniania w sektorze sprzedaży bezpośredniej spełnia wszelkie wymagania flexicurity, czyli pozornie sprzeczne dążenia, tj. elastyczność zatrudnienia i bezpieczeństwo zatrudnienia, bezpieczeństwo źródła dochodów.

Należymy do