Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | Stanowisko PSSB

W odpowiedzi na zaproszenie ze strony UOKiK oraz mając na uwadze dobro konsumentów i przedsiębiorców, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej wzięło udział w konsultacjach społecznych i opiniowaniu projektu ustawy o zmianie … Czytaj dalej Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | Stanowisko PSSB