Konsumenci wiedzą coraz więcej o sprzedaży bezpośredniej

15.05.2014

Rośnie świadomość konsumentów dotycząca systemu sprzedaży bezpośredniej. Liderem skojarzeń spontanicznych w rankingu firm działających w tej branży niezmiennie od wielu lat pozostaje marka Avon (39%). Jako kolejne pozycje respondenci wymieniają marki Zepter (14%), Amway (13%) i Oriflame (10%). Największy wzrost spontanicznej rozpoznawalności odnotowały firmy: Mary Kay i PartyLite (po 3%), których konsumenci w ubiegłych latach nie wymieniali. Zmniejszył się również odsetek osób błędnie wskazujących firmy sektora sprzedaży bezpośredniej.

Badania zrealizowane w marcu 2014 r. na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) przez Instytut Homo Homini pokazują, że wzrasta świadomość konsumentów, czym jest sprzedaż bezpośrednia.

We wskazaniach wspomaganych (respondentom została odczytana lista firm), podobnie jak w odpowiedziach z pytania nienakierowanego, najlepszy wynik uzyskała firma Avon. W porównaniu do odpowiedzi spontanicznych zmienia się natomiast struktura dalszych wskazań. Na drugiej pozycji wymieniana jest firma Oriflame (64,3%) oraz dalej Herbalife (37,9%), choć – co ciekawe – nie jest wymieniana przez badanych we wskazaniach spontanicznych. Czwarty pod względem częstości odpowiedzi respondentów jest Zepter a tuż za nim Amway (30,7%). Wzrostem wspomaganej rozpoznawalności w porównaniu z 2011 rokiem, może pochwalić się firma Betterware oraz MonaVie o przyroście odpowiednio 3,8% oraz 5,4%. Ponad 11% ankietowanych nie znało żadnej z wymienionych nazw.

Czołówka liderów rozpoznawalności wśród konsumentów jest niezmienna od wielu lat. Avon jest największą firmą sprzedaży bezpośredniej działającą w Polsce, ma największą sieć konsultantek, inwestuje w rozwój firmy na polskim rynku. W bieżącym roku podjęła zintensyfikowane działania reklamowe m.in. w telewizji, w których podkreśla, że jest przedsiębiorstwem sprzedaży bezpośredniej, co zapewne przekłada się na większą popularność firmy oraz na rosnącą świadomość konsumentów, czym jest i jak działa ten kanał dystrybucji – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Niemal ośmiu na dziesięciu ankietowanych miało kontakt ze sprzedażą bezpośrednią. Na pytanie Czy Pan(i) osobiście zetknął(ęła) się ze sprzedażą bezpośrednią 74,8% respondentów odpowiedziała twierdząco. Statystyczny klient, dokonujący zakupu w systemie sprzedaży bezpośredniej, to kobieta (59,6%), między 25 a 44 rokiem życia (54,8%), aktywna zawodowo (54,3%) z wykształceniem wyższym (43%) lub średnim (38%), mieszkająca w gminie wiejskiej (40,9%). Co dziesiąta osoba, która miała kontakt ze sprzedażą bezpośrednią jest obecnie stałym klientem tego systemu dystrybucji.

Znajomość systemu sprzedaży bezpośredniej

POBIERZ RAPORT PDF

 

Metryka badań:
Czas realizacji badania: marzec 2014
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
Metoda: telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Próba: losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg GUS).
Próba odzwierciedla liczebny rozkład wg płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców
Wielkość próby: N=1443;

Należymy do