Niezależne badanie społeczno-ekonomicznych aspektów sprzedaży bezpośredniej

28.02.2018

19 lutego 2018 rozpoczęło się największe w Europie, niezależne badanie rynkowe, którego głównym celem jest nakreślenie aktualnego obrazu osób zaangażowanych w sprzedaż bezpośrednią w 11 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce!

Inicjatorami tego badania są organizacje reprezentujące branżę sprzedaży bezpośredniej: Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Seldia, Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) oraz  stowarzyszenia krajowe, w tym Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB). Badanie on-line przeprowadzone zostanie przez niezależną agencję badań rynkowych Ipsos Mori i jest w dużej mierze powtórzeniem podobnego badania z 2007 roku.

Sprzedaż bezpośrednia jest tym kanałem sprzedaży detalicznej, który nadal wzbudza wiele emocji, tak w Polsce, jak i w Europie, głównie dlatego, że wiedza o nim jest niedostateczna, a jednym z powodów jest to, że prawdziwe dane o osobach działających w tym sektorze, ich profilu demograficznym czy cechach społeczno-ekonomicznych są rzadko eksponowane publicznie, chociażby w mediach.

Poznanie opinii, tych dobrych, jak i tych niekoniecznie pozytywnych, o działalności w sektorze sprzedaży bezpośredniej, dostarczy bezcennych informacji dla PSSB i Seldii na temat tego, co znaczy być dzisiaj konsultantką czy dystrybutorem. Pozyskane dane staną się ważnym narzędziem do wykorzystania w przedstawianiu opinii publicznej prawdziwej wiedzy o ludziach sprzedaży bezpośredniej i istotnej roli całej branży w promowaniu ducha przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju.

Wszystkich konsultantów i dystrybutorów, współpracujących z firmami członkowskimi PSSB, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna do 26 marca 2018 na stronach tych firm.

Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 15 minut, a uczestnicy ankiety mogą liczyć – o ile takie będzie ich życzenie – na otrzymanie streszczenia najważniejszych danych i wniosków z badania w formie elektronicznej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a indywidualne odpowiedzi nie zostaną udostępnione ani PSSB, ani Seldii, ani firmom sprzedaży bezpośredniej.

Należymy do