Nowe badanie przynosi opinie konsumentów na temat zrównoważonego rozwoju

19.02.2020

Pomimo rosnącego zainteresowania zasadami zrównoważonego rozwoju, dwa główne czynniki zniechęcają konsumentów do kupowania produktów marek nastawionych na zrównoważony rozwój.

Według globalnej ankiety przygotowanej przez The Conference Board konsumenci jako najważniejsze czynniki zniechęcające wymieniają wyższą cenę kojarzoną z produktami spod znaku zrównoważonego rozwoju, a także wyzwania komunikacyjne. To drugie pociąga za sobą niedostateczną znajomość tematu, brak zaufania oraz zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju marek.

Pomimo tych barier wyniki pokazują również, że firmy mogą przyciągać konsumentów dzięki niektórym inicjatywom na rzecz zrównoważonego rozwoju. Proekologiczne nastawienie marki jest najważniejszym czynnikiem, który ma największy wpływ na jej wybór przez konsumentów.

W ankiecie zapytano ponad 30 000 konsumentów na całym świecie o ich opinie na temat różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Wzięli w niej udział respondenci z ponad 60 krajów. Informacje z dwóch raportów obejmują:

Najważniejsze bariery w zakresie zakupu marek przestrzegających zasad zrównoważonego rozwoju

 • Wyższa cena: Na całym świecie konsumenci wymieniają wyższą cenę jako główną barierę w zakupie zrównoważonych produktów.
 • Brak świadomości i zaufania oraz niejasności w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju: Brak świadomości, a także problemy związane z zaufaniem i niepewność, co do prawdziwości opinii również należą do głównych czynników zniechęcających.
 • Co to oznacza dla marek:
  • Bądź innowacyjny: Innowacje wokół zrównoważonego rozwoju oferują przedsiębiorstwom możliwość przedstawienia nowych korzyści, cenionych przez konsumentów, które mogą zmniejszyć wrażliwość kupujących na cenę.
  • Współpracuj: Aby zrównoważone produkty były bardziej przystępne cenowo, firmy mogą rozważyć różne strategie efektywności kosztowej
   (w tym współpracę całej branży), taką jak opracowywanie i udostępnianie technologii recyklingu.
  • Komunikuj się i zdobywaj certyfikaty: Aby zwiększyć świadomość i zaufanie, firmy mogą ubiegać się o certyfikaty niezależnych organizacji w zakresie praktyk środowiskowych i społecznych. Ponadto informowanie o tym, jak konkretne decyzje zakupowe przekładają się na zrównoważony rozwój
   w takich aspektach, jak ilość zaoszczędzonych opakowań, może zwiększyć atrakcyjność marki dla konsumentów.

Wspieranie inicjatyw społecznych: miecz obosieczny

 • Wspieranie inicjatyw, które są ważne dla konsumentów, może pomóc marce: Konsumenci chętniej sięgają po markę, która wspiera inicjatywy społeczne, uznawane przez nich za atrakcyjne i odwracają się od tych, do których nie mają zaufania.
 • Zabieranie głosu w ważnych sprawach społecznych: Prawie połowa konsumentów na całym świecie twierdzi, że powstrzymuje się od kupowania marek, które zajmują zdecydowane stanowisko w sprawach społecznych z jednego z trzech powodów: 1) nie sądzą, aby marki w ogóle powinny zajmować stanowisko w sprawach społecznych; 2) nie chcą, aby ich decyzje zakupowe były postrzegane jako aprobata dla konkretnej sprawy, w którą marka jest zaangażowana; lub 3) często nie zgadzają się z zajmowanym stanowiskiem.
 • Co to oznacza dla marek: Przed zajęciem stanowiska firmy powinny dobrze zrozumieć wartości ważne dla jej klientów i pracowników. Powinny ostrożnie podejmować decyzje, wybierając tylko te sprawy, które autentycznie pasują do pozycji danej marki.

Jakie problemy konsumenci łączą z produktami „zrównoważonymi”

 • Na pierwszym miejscu kwestie środowiskowe: Na całym świecie większość konsumentów kojarzy zrównoważony rozwój z problemami środowiskowymi: ochrona środowiska, recykling oraz alternatywne źródła energii są głównymi skojarzeniami. Konsumenci umieszczają je przed kwestiami społecznymi, takimi jak uczciwa cena i uczciwe warunki pracy.
 • Zróżnicowanie pod względem geograficznym: Podczas gdy skojarzenia dotyczące środowiska są na pierwszym miejscu na poziomie globalnym, istnieją znaczne różnice geograficzne w sposobie, w jaki konsumenci pojmują zrównoważony rozwój.
  • Ameryka Północna: Konsumenci utożsamiają zrównoważony rozwój z recyklingiem.
  • Europa, Bliski Wschód i Afryka: Konsumenci w tych regionach kojarzą go głównie z uczciwą ceną.
  • Ameryka Łacińska: Konsumenci kojarzą go głównie z alternatywnymi źródłami energii.
  • Azja i Pacyfik: Konsumenci kojarzą go głównie z ochroną środowiska.
 • Co to oznacza dla marek: Biorąc pod uwagę różne skojarzenia, marki powinny rozważyć dostosowanie komunikacji pod względem geograficznym. Może to pociągać za sobą wdrożenie zróżnicowanych haseł w szeregu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a nie uniwersalnych, takich jak „zrównoważony”.

Które cechy zrównoważonego rozwoju mają największy wpływ na wybory konsumentów

 • Przyjazny dla środowiska proces produkcyjny: Na całym świecie konsumenci oceniają go jako element zrównoważonego rozwoju, który ma największy wpływ na wybór marki.
 • Uczciwe warunki pracy mają mniejszy wpływ na decyzje zakupowe: Kwestie takie jak uczciwe warunki pracy i wynagrodzenia rzadziej wpływają na decyzje zakupowe.
 • Co to oznacza dla marek: W świetle zwiększonego zaniepokojenia problemami klimatycznymi firmy oferujące i podkreślające ekologiczną produkcję najprawdopodobniej zdobędą nowych klientów nastawionych na zrównoważony rozwój. Jednocześnie uczciwe praktyki pracy mogą stać się ważniejszym kryterium zakupowym.

„Lepsza komunikacja na temat sprawiedliwych warunków pracy danej marki może zwiększyć wpływ uczciwych praktyk na decyzje zakupowe konsumentów. Kupujący są coraz bardziej zainteresowani przejrzystością łańcucha dostaw, ale dziś często nie wiedzą, które marki są bardziej sprawiedliwe. I to jest główny powód, dla którego nie kupują takich marek” – mówi Denise Dahlhoff, starszy badacz w dziale badań konsumenckich The Conference Board.

 

Instytucje i sektory, które zdaniem konsumentów powinny w największym stopniu dbać o zrównoważony rozwój

 • Władze publiczne nie spełniają oczekiwań: Na poziomie globalnym konsumenci uważają, że rządy – przed firmami technologicznymi oraz innymi organizacjami politycznymi i biznesowymi – powinny najbardziej dbać o zrównoważony rozwój. Jednak władze publiczne nie spełniają tych oczekiwań: zajmują trzecie miejsce pod względem postrzegania przez konsumentów osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Najwyżej oceniony został sektor technologiczny oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych: Globalnie konsumenci postrzegają te instytucje jako liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Niektóre sektory przemysłu i usług przewyższają oczekiwania konsumentów: Wyniki ankiety pokazują, że firmy technologiczne, medialne, instytucje finansowe, producenci sprzętu AGD, sprzedawcy detaliczni oraz hotele zaspokajają z nawiązką oczekiwania konsumentów dotyczące ich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju w stosunku do oczekiwań wobec innych sektorów.
 • Co to oznacza dla tych firm: Biorąc pod uwagę rozczarowanie władzami publicznymi, konsumenci poszukują firm, które wypełnią tę lukę. Jest to okazja dla marek do innowacji, wyróżnienia się i zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań konsumentów dzięki inicjatywom dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Może to sprzyjać przywiązaniu emocjonalnemu, gotowości do płacenia wyższej ceny oraz polecania danej marki innym konsumentom, co ostatecznie może się przełożyć na lepsze wyniki.

 

Direct Selling News https://bit.ly/38GAWq7

Należymy do