Nowe władze PSSB

04.01.2021

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, jakie odbyło się pod koniec listopada 2020 roku, wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu został Michał Guzowski (The Juice Plus+ Company), Zastępcą Przewodniczącego Konrad Szałkiewicz (Herbalife Nutrition), który przewodniczył Zarządowi w minionej kadencji, a Członkami Zarządu wybrano Agnieszkę Isę (Avon), Ewę Kudlińską-Pyrz (Mary Kay), Marcina Kłodkiewicza (Amway) i Janusza Potocznego (Vorwerk).

Komisja Rewizyjna składa się w nowej kadencji z Joanny Klupp (Forever Living Products), Anny Ozimek (L&R Health and Beauty Systems) i Grzegorza Małachowskiego (Nature’s Sunshine Products), który pełni funkcję Przewodniczącego.

Uczestnicy Walnego Zebrania podsumowali działania Stowarzyszenia w roku 2020 i całej ubiegłej kadencji, a także wytyczyli główne kierunki pracy PSSB na rok 2021. Priorytetami w działaniach Stowarzyszenia będą, m.in.: dalsza promocja branży jako znakomitego modelu biznesowego na trudny czas pandemii i okres po pandemii, a także kontynuowanie wysiłków na rzecz przestrzegania etycznych standardów sprzedaży przez uczestników rynku.

https://pssb.pl/o-stowarzyszeniu/wladze-stowarzyszenia

Zarząd PSSB na lata 2021–2022
(wybrany przez Walne Zebranie Członków w 2020 r.)

Należymy do