Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ma 25 lat

26.07.2019
  • Dokładnie 25 lat temu PSSB zaczynało jako stowarzyszenie mając w swoich szeregach siedem firm-członków wspierających. Teraz jest ich blisko 30.
  • W 1995 roku, a więc zaledwie po roku od wpisania do rejestru stowarzyszeń, powstała pierwsza samoregulacja branżowa na polskim rynku – kodeks etyczny PSSB z Administratorem Kodeksu.

25 lat istnienia PSSB na polskim rynku to budowanie nie tylko pozycji Stowarzyszenia jako eksperta w swojej dziedzinie i organizacji wyznaczającej etyczne standardy rynkowe, ale także umacnianie pozytywnego wizerunku całej branży. Wyzwaniem było m.in. mierzenie się z niekorzystnymi stereotypami, czy nieuprawnionym identyfikowaniem rzetelnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych z działalnością nieetycznych firm, których niestety w Polsce jest wciąż dużo.

Po 25 latach możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że zrobiliśmy ogrom pracy. Już na samym początku działalności wiedzieliśmy, że musi powstać klarowna samoregulacja, która będzie wzorcem etycznych praktyk rynkowych dla wszystkich firm sprzedaży bezpośredniej, a Stowarzyszenie musi stać na straży przestrzegania ustanowionych standardów – mówi Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Warto przypomnieć, że Kodeks daje większe uprawnienia konsumentom niż obowiązujące regulacje prawne, a jego Administrator rozpatruje bezpłatnie ewentualne kwestie sporne, jakie mogą się pojawić w relacjach firm i sprzedawców z klientami.

Od samego niemal początku PSSB współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA z siedzibą w Brukseli i Światową Federacją Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) z siedzibą w Waszyngtonie. Od 2005 roku jest członkiem Konfederacji Lewiatan, współpracuje także z federacją Konsumentów oraz pozostaje w roboczych kontaktach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dzięki m.in. tej współpracy i kontaktom PSSB aktywnie uczestniczy i wdraża rozmaite działania mające na celu promocję i poprawienie wizerunku branży. W 2014 roku po spotkaniu z udziałem kilku zainteresowanych instytucji i organizacji PSSB zainicjowało wysyłkę listu w sprawie nierzetelnych firm sprzedaży bezpośredniej. Adresatem było ponad 11 tys. instytucji i placówek wynajmujących powierzchnie na pokazy komercyjne. Po raz drugi masowa wysyłka apelu do kilkunastu tysięcy placówek i instytucji została zrealizowana w 2017 roku – dodaje Dyrektor Luboń.  

W tym roku PSSB – w partnerstwie z Federacją Konsumentów i pod patronatem honorowym UOKiK – realizuje kampanię „Poznaj swojego kontrahenta”, która ponownie jest skierowana do podmiotów wynajmujących sale na komercyjne pokazy organizowane przez nieuczciwe firmy. Kampania „Poznaj swojego kontrahenta” zwraca uwagę, że brak zachowania szczególnej ostrożności przy wynajmowaniu pomieszczenia na wydarzenia o charakterze handlowym może skutkować przyzwoleniem na nieuczciwe praktyki i oszustwa oraz może szkodzić wizerunkowi instytucji współpracującej w taki sposób z nierzetelnymi firmami.

Należymy do