Projekt ustawy o Dniu Sprzedaży Bezpośredniej w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

28.01.2016

Na posiedzeniu 28 stycznia br. sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju zajęła się obywatelskim projektem ustawodawczym o ustanowieniu dnia 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

Z ramienia wnioskodawcy, Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej utworzonego pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, projekt uzasadniał mec. Michał Chodkowski, który zwrócił uwagę posłów na istotną rolę odgrywaną przez branżę na rynku pracy, w dziedzinie aktywizacji najrozmaitszych grup społecznych oraz na wysokie standardy etyczne promowane przez znakomitą większość przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej i samych sprzedawców.

W imieniu strony rządowej głos zabrał wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, który pochwalił obywatelską inicjatywę ponad stu tysięcy osób podpisanych pod projektem i stwierdził, że jego ministerstwo w zasadzie zajmuje stanowisko neutralne wobec projektu. Wyraził ponadto opinię, że być może należałoby ustanowić Dzień Sprzedaży Bezpośredniej aktem nieco niższego rzędu, to jest w formie uchwały. Przyznał jednak, że Ministerstwo nie zdążyło jeszcze skonsultować swej  opinii z innymi organami rządu i dlatego na obecnym posiedzeniu Komisji rząd nie może zająć stanowiska w tej sprawie.

W konsekwencji postanowiono nie otwierać dyskusji nad projektem na tym posiedzeniu Komisji, ani nie odsyłać go do podkomisji, ale poczekać na wiążącą opinię rządu i zająć się projektem na jednym z kolejnych posiedzeń.

Należymy do