Projekt ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej skierowany do dalszych prac w Sejmie

15.01.2016

W czwartek, 14 stycznia, na plenarnym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. Dokument, przygotowany przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej działający pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, uzyskał poparcie blisko 115 tysięcy osób, które złożyły podpisy pod stosowną petycją do Sejmu RP.

Projekt ustawy uzasadniał pełnomocnik Komitetu mec. Michał Chodkowski, który powiedział m.in.:

„W Polsce istnieje pilna potrzeba popularyzacji wiedzy o sprzedaży bezpośredniej. Dotyczy to również konsumentów i propagowania wiedzy na temat ich praw. Oprócz koncentrowania się na usuwaniu skutków nieuczciwych działań wobec konsumentów, warto przede wszystkim upowszechniać wśród nich wiedzę na temat uprawnień konsumenckich oraz promować etyczne praktyki w biznesie.

W branży sprzedaży bezpośredniej działają osoby i firmy, którym zależy na utrzymywaniu etycznych standardów działalności, upowszechnianiu wśród konsumentów wiedzy o ich uprawnieniach, a przede wszystkim na zapewnieniu konsumentom gwarancji często dużo dalej idących niż uprawnienia przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących.”

Przemawiając w imieniu klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości posłanka Ewa Malik podkreśliła, że:

„projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom bardzo licznej w Polsce grupy obywateli zatrudnionych w branży sprzedaży bezpośredniej.”

Z kolei posłanka Aldona Młyńczak, która reprezentowała klub Platformy Obywatelskiej, zwróciła uwagę Izby, że :

„Dzień Sprzedaży Bezpośredniej organizowany jest z powodzeniem od czterech lat, czyli od 2012 roku, przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które to Stowarzyszenie jest także głównym inicjatorem tej obywatelskiej inicjatywy.”

Wszyscy mówcy zabierający głos podczas wczorajszego czytania zwracali uwagę na istotną rolę, jaką pełni branża sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy i w dziedzinie aktywizacji zawodowej całych grup społecznych.

Poseł Stefan Romecki z klubu Kukiz 15 wyraził opinię, że:

„ustanowienie 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej da pozytywny sygnał i stworzy przyjazne warunki do zwrócenia uwagi na działania, problemy i wyzwania tej części rynku pracy.”

Reprezentantka Nowoczesnej posłanka Joanna Augustynowska powiedziała m.in.:

„Obywatelski projekt o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej zasługuje na uwagę i przychylne spojrzenie Izby z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że w tej branży, chociaż trudno zdać sobie z tego sprawę, znajduje zatrudnienie bardzo duża rzesza ludzi, która tak naprawdę jest wykluczona z innych względów.”

Po serii kilku pytań dotyczących projektu, na które odpowiedzi udzielił mec. Michał Chodkowski, wszystkie klupy poselskie udzieliły swego poparcia dla kontynuowania prac nad projektem Ustawy. W rezultacie dokument został  skierowany do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Należymy do