Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

20.05.2014

W związku z nasilającą się działalnością grupy firm sprzedaży bezpośredniej, stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wobec osób starszych, zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy.

Szanowni Państwo!

W związku z nasilającą się działalnością grupy firm sprzedaży bezpośredniej, stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wobec osób starszych,  zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy.

Będziemy ogromnie wdzięczni za upowszechnienie treści załączonego dokumentu wśród podległych lub związanych z Państwem instytucji i osób odpowiedzialnych za wynajmowanie pomieszczeń na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych.

W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, proszę o kontakt.  Dziękując z góry za współpracę, pozostaję z poważaniem,

Mirosław Luboń
Dyrektor Generalny PSSB/Executive Director DSA Poland

tel. +48 22 668 4332, kom./mobile +48 606 393946
e-mail: mlubon@pssb.pl
Rakietników 35, 02-495 Warszawa

www.pssb.pl

O Stowarzyszeniu

PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje 21 przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz trzy firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 60%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej” oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju, prowadząc Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów oraz organizując coroczny konkurs dla studentów na najlepszą prace dyplomową o sprzedaży bezpośredniej.

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Należymy do