Przyjazna sprzedaż

30.04.2018

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej spotkało się 26 kwietnia 2018 z różnymi instytucjami w celu przedyskutowania metod i narzędzi mogących pomóc w ograniczeniu nieuczciwych praktyk stosowanych przez nierzetelne firmy w sprzedaży bezpośredniej, a także wypracowania kryteriów pomocnych w weryfikacji kontrahentów.

Do wspólnej dyskusji zasiedli przedstawiciele PSSB, Federacji Konsumentów, UOKiK, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, Związku Banków Polskich, Alior Banku oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Problem działania nierzetelnych firm, mimo akcji edukacyjnych czy też wprowadzania kolejnych ograniczeń ustawowych, jest ciągle aktualny. Na rynku nadal pojawiają się firm, których celem jest osiągnięcie szybkiego zysku, w krótkim czasie, za pomocą nieuczciwych metod.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że jest to problem, nad którym koniecznie trzeba się pochylić, gdyż osób oszukanych, czy też zmanipulowanych, których wprowadza się w błąd, nie respektując ich praw, zgłasza się coraz więcej. W trakcie dyskusji podjęto próbę wypracowania metod mających na celu ograniczenie skali nieetycznych praktyk. Przedstawiciele instytucji omówili  narzędzia, jakie dotychczas stosują w akcjach informacyjnych i edukacyjnych. Rozmawiano także o planowanych projektach i wzajemnym wspieraniu  swoich działań.

Należymy do