PSSB i SELDIA o przyszłości sprzedaży bezpośredniej

23.09.2011

W warszawskim Hotelu InterContinental odbyła się wczoraj Konferencja Okrągłego Stołu dotycząca przyszłości sprzedaży bezpośredniej. Było to pierwsze spotkanie z cyklu konferencji, które mają towarzyszyć kolejnym prezydencjom w Unii Europejskiej, i które będą skupiać się na najważniejszych wyzwaniach – prawnych, organizacyjnych, etycznych i technologicznych – jakie będą stały przed sektorem w najbliższych latach.

Spotkanie, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA – i Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), zgromadziło blisko stu przedstawicieli sektora z kilkunastu krajów europejskich oraz reprezentantów polskiego rządu, środowisk akademickich, organizacji konsumenckich oraz branży reklamowej i internetowej.

Tematy, które poruszone zostały w trakcie trzech paneli, dotyczyły takich kwestii jak: implementacja nowych regulacji unijnych dotyczących konsumentów i konkurencji, szerokiego zagadnienia jakim jest samoregulacja w branży sprzedaży bezpośredniej oraz działaniami w sieci, które także w tym sektorze stają się coraz bardziej popularne. Każdy temat opracowany i przedstawiony został przez ekspertów polskich i zagranicznych, teoretyków i praktyków w danym zakresie takich jak Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Piotra Stańczaka, Dyrektora Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Elisabeth Trotzig, Ombudsmana szwedzkiego sektora reklamowego, Fatimę Sahin, Doradcę ds. Rynku Wewnętrznego i Spraw Konsumenckich EuroCommerce i innych.

Na spotkaniu nie zabrakło także znanych nazwisk. Głos w sprawie przyszłości sektora sprzedaży bezpośredniej zabrały europosłanka Małgorzata Handzlik i szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz. Obie panie podkreśliły znaczenie tego sektora dla polskiej i europejskiej gospodarki oraz dla kwestii zatrudnienia kobiet.

Należymy do