PSSB na spotkaniach SELDIA w Bruseli

23.11.2017

21 i 22 listopada 2017 roku odbyło się w Brukseli posiedzenie Zarządu i Walne Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA. Polskie Stowarzyszenie reprezentował Dyrektor Generalny Mirosław Luboń, który jest także wiceprzewodniczącym Zarządu tej organizacji.

Jednym z głównych tematów obu spotkań był stan przygotowań do przyszłorocznego badania społeczno-ekonomicznego sprzedawców i firm sprzedaży bezpośredniej w 10 krajach UE, w tym w Polsce, które ma przeprowadzić niezależna firma badawcza IPSOS. Mirosław Luboń, który przewodniczy specjalnej grupie roboczej powołanej do przygotowania badania, poinformował zebranych o końcowych pracach nad kwestionariuszem dla sprzedawców i znacznym zaawansowaniu pracy and ankietą adresowaną do firm.

Pierwsze badanie tego typu było przeprowadzone – także przez IPSOS –  w 2007 roku. I chociaż część pytań w obu ankietach będzie powtórzeniem z tamtego badania, aby umożliwić dokonanie porównań pewnych procesów i zjawisk, to jednak znaczne zmiany, jakie zaszły tak w otoczeniu branży, jak i w niej samej (np. daleko posunięta digitalizacja) spowodowały, że spora część pytań musi zostać zmieniona lub opracowana na nowo.

Podczas uroczystej kolacji 21 listopada odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród – SELDIA Astra Awards. W kategorii narodowych stowarzyszeń nagroda przypadła świeżo reaktywowanemu stowarzyszeniu w Chorwacji, a Mirosław Luboń miał przyjemność wręczyć nagrodę w kategorii Najlepsza Firma Roku firmie NuSkin Enterprises, która jest także członkiem PSSB.

Należymy do