Satysfakcja z pracy w sprzedaży bezpośredniej

25.01.2016

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej praca w sprzedaży bezpośredniej może być satysfakcjonująca i przynosić korzyści nie tylko finansowe. Niemal 75% respondentów uważa, że praca w sprzedaży bezpośredniej jest rozwijająca.

Zadowolenie z pracy wśród badanych sprzedawców jest na wysokim poziomie. Respondenci zwrócili uwagę na kilka aspektów, które czynią ich pracę atrakcyjną – i nie są to jedynie zarobki. Chodzi o samorozwój, możliwość wykorzystywania posiadanych kompetencji oraz nabywanie nowych. Niemal 75% respondentów uważa swoją pracę za rozwijającą, nieznacznie mniejszy odsetek (72,2%) twierdzi, że wykorzystuje w niej posiadane kwalifikacje. Podobnie wysoki odsetek nabywa nowe kwalifikacje i umiejętności. Są to bardzo istotne czynniki, które powodują, że takie zajęcie daje poczucie spełnienia i satysfakcji. Liczba sprzedawców bezpośrednich w Polsce w roku 2014 wynosiła 950 tys. osób.

Źródło: IBRiS, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej lipiec-sierpień 2015 r.

Poziom zadowolenia z zarobków wśród konsultantów jest nieco niższy niż poziom zadowolenia z pracy. Wielu sprzedawców wskazało, że poziom ich zarobków nie zmienił się w porównaniu z rokiem poprzednim (43,6 proc.). Jednoczenie prawie 50% respondentów uznała, że poziom ich wynagrodzenia jest adekwatny do czasu, jaki poświęcili na pracę. Istotne jest, że konsultanci zgadzają się ze stwierdzeniem, że ich zaangażowanie w pracę przekłada się na wysokość wynagrodzenia: uważa tak prawie 60 proc. zapytanych.

Źródło: IBRiS, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej lipiec-sierpień 2015 r.

POBIERZ RAPORT PDF

 

Metryka badań:
Czas realizacji badania: lipiec-sierpień 2015 rok
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
Metoda: CAWI (ComputerAssisted Web Interview) Próba: osoby pracujące w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujące z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej
Wielkość próby: N=2712;

Należymy do