Solidarni z Ukrainą

08.03.2022

W zeszłym roku podczas X Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej zastanawialiśmy się jak zaplanować nieprzewidywalne. Nikt nie spodziewał się, że tak szybko znajdziemy się w obliczu czarnego łabędzia, i że tym łabędziem będzie wojna. Nie mogliśmy się do niej przygotować i zaplanować działania punkt po punkcie. Z dumą możemy powiedzieć jednak, że w imię ugruntowanych wartości, wiemy jak te działania mają być ukierunkowane. Firmy członkowskie PSSB, od pierwszego dnia włączyły się w pomoc uchodźcom, czy też pomoc swoim partnerom w Ukrainie. Finansowo i produktowo, ale także obecnością, otwartością i gotowością do działania. Nie bądźmy bierni i pomagajmy jak tylko potrafimy.

Arbonne ponownie jednoczy się w ramach inicjatywy Arbonne for Good. Do 11 marca wszystkie datki przekazywane na rzecz Fundacji Flourish Arbonne w Wielkiej Brytanii były skierowane do Brytyjskiego Czerwonego Krzyża, który współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, na rzecz ukraińskiej młodzieży. Ponadto Fundacja dołoży 40 000 funtów brytyjskich do równowartości wszystkich darowizn , aby podwoić swoje wsparcie.

Nature’s Sunshine Products wraz z należącą do niej Fundacją „Impact Fundation” również pomagają tym najbardziej potrzebującym. Razem wspierają akcję „SOS dla dzieci w Ukrainie”, którą organizuje fundacja SOS Wioski Dziecięce.
Pomoc jest skierowana do dzieci z Ukrainy, które mieszkają w domach dziecka lub są wychowywane przez rodziny zastępcze. Wiele dzieci z domów dziecka zostało bez opieki dorosłych, którzy opuścili podopiecznych, bo walczą na froncie.
W ramach akcji Nature’s Sunshine oferuje zakup cegiełek, a Impact Foundation podwaja wartość każdej zakupionej cegiełki.
Środki zostaną przekazane na rzecz akcji „SOS dla dzieci w Ukrainie”. Więcej o naszej akcji można przeczytać tutaj: https://bit.ly/362WyAm

Lokalnie w imieniu wszystkich spółek Avon w Polsce przekazało 8 ton kosmetyków pierwszej potrzeby, artykułów higienicznych
i sanitarnych na rzecz pomocy uchodźcom. Pracownicy firmy są w stałym kontakcie z zespołami na Ukrainie i razem z pracownikami wszystkich spółek Avon w Polsce organizują dla nich wsparcie, którego na dany moment potrzebują.

Z okazji Dnia Kobiet firma Avon przekazała dotację na rzecz Fundacji Ocalenie na tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie dla kobiet z dziećmi, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy. Kolejne środki trafiły do Urzędu Miasta w Garwolinie, który przekaże je na wsparcie kobiet i dzieci, szukających schronienia w powiecie garwolińskim. Globalnie przyspieszono wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w Ukrainie oraz utrzymanie zarobków dla liderów sprzedaży i kierowników regionów. Zapewniono całodobową linię pomocy, a zespoły w sąsiednich krajach pomagają osobom uciekającym z Ukrainy. Avon przekazał produkty higieniczne oraz współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, np. z Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych. Za pośrednictwem Fundacji Avon przeznaczono też 200 tys. dolarów na wsparcie osób dotkniętych kryzysem.

Firma BetterStyle wysłała na Ukrainę około 10.000 sztuk produktów pierwszej potrzeby, produkty higieniczne oraz środki czystości. Dodatkowo wszyscy pracownicy z Ukrainy dostali zapomogi pieniężne i pakiety produktów dla ich bliskich. Wprowadzono również w firmie program dodatkowego zatrudnienia dla członków rodzin pracowników, tak aby każdy komu udało się dotrzeć do Polski, dostał pracę.

Firma Flavon Group Polska także włączyła się do pomocy naszym sąsiadom i przekazała darowiznę 10 000 złotych na rzecz Stowarzyszenia Ukraińców W Polsce, które prowadzi zbiórkę na zakup żywności oraz leków. Ponadto prawnik firmy Flovon Group udziela uchodźcom darmowych porad.

Vorwerk Polska dołączył do działań pomocowych międzynarodowej Grupy Vorwerk, wspierając SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie kwotą 122 000 PLN (25 000 euro). Do tej pory społeczność Vorwerk przekazała w sumie kwotę ponad 400 000 euro na rzecz Fundacji RTL „Pomagamy dzieciom” („Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V” ) niosącej pomoc dzieciom z rodzin w kryzysie i rodzin zastępczych.

Grupa Vorwerk jest od wielu lat partnerem programu SOS Wioski Dziecięce na całym świecie, w tę pomoc włącza się też Vorwerk Polska. W Ukrainie najbardziej narażone na działania wojenne zostały SOS Wioski Dziecięce w Stanicy Ługańskiej w obwodzie ługańskim (w okolicach Donbasu) i w Browarach w obwodzie kijowskim. Część mieszkańców wiosek (około 100 osób – dzieci i rodziców zastępczych) została w pośpiechu ewakuowana w okolice Lwowa, a potem na granicę ukraińsko-polską, gdzie zostali odebrani przez pracowników polskich SOS Wiosek Dziecięcych i umieszczeni w polskich programach SOS. Dzieci wraz z opiekunami, którym nie udało się do tej pory opuścić Ukrainy, przebywają w bezpiecznych schronach.

 

Należymy do