Sprzedaż bezpośrednia buduje relacje

16.10.2013

17 października 2013 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się
II Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. Wydarzenie honorowym patronatem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Uroczystego otwarcia obrad dokona Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Działania prokonsumenckie i prospołeczne w sektorze sprzedaży bezpośredniej, kapitały miękkie i szanse rozwoju ekonomicznego, wyzwania stojące przed mikroprzedsiębiorcami w nowoczesnej gospodarce to główne tematy tegorocznej konferencji organizowanej pod hasłem: „Budujemy relacje”.

Celem tej corocznej imprezy jest przedstawienie szerokiemu gronu osób i instytucji opiniotwórczych  oraz reprezentantom sektora sprzedaży bezpośredniej perspektyw jego rozwoju na tle uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i psychologicznych. Wydarzenie jest okazją do integracji firm zrzeszonych w PSSB oraz podkreślenia wagi stanowienia i przestrzegania standardów etycznych i ochrony konsumentów przez firmy należące do Stowarzyszenia. W trakcie konferencji prowadzona będzie również kampania zbierania podpisów pod projektem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

W II Polskim Dniu Sprzedaży Bezpośredniej udział wezmą m.in.: przedstawiciele rządu, środowiska biznesowego i akademickiego, organizacji pracodawców, firm zrzeszonych w  PSSB, a także liczni przedsiębiorcy z sektora sprzedaży bezpośredniej, w którym zajęcie znajduje ponad 890 tys. osób. W 2012 roku współpracę z sektorem podjęło 30 tys. nowych sprzedawców. Osoby współpracujące z przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej i traktujące sprzedaż bezpośrednią jako swoje główne źródło dochodów to bardzo często działający na własny rachunek niezależni przedsiębiorcy. Wśród firm zrzeszonych w PSSB stanowią oni ok. 30% ogółu sprzedawców. Przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej zrzeszone w PSSB, często odgrywają rolę pionierów, którzy tworzą innowacyjne produkty i zdobywają nowe rynki. Sprzedawcy bezpośredni stanowią liczną grupę zawodową i mają niepodważalny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości i gospodarki.

Konferencja jest również okazją do nagrodzenia laureatów konkursu organizowanego przez PSSB dla studentów za najlepszą pracę dyplomową na temat sprzedaży bezpośredniej.

Partnerami Dnia są Konfederacja Lewiatan, Federacja Konsumentów oraz Polish National Sales Awards.

Patronat medialny nad II Polskim Dniem Sprzedaży Bezpośredniej objęli: miesięcznik Forbes, Polish Market, Gazeta MSP, portal biznes2biznes.com, OnaOnaOna oraz Sukces Pisany Szminką.

Należymy do