Sprzedaż bezpośrednia to nowoczesna branża

14.06.2016

Sektor sprzedaży bezpośredniej to coraz dynamiczniej rozwijająca się branża, z którą współpracują głównie ludzie młodzi i w średnim wieku, zwłaszcza kobiety. Wraz z rozwojem e-commerce zmienia się też profil sprzedawcy: coraz częściej jest nim osoba z wyższym wykształceniem, korzystająca z nowoczesnych platform cyfrowych tworzonych przez firmy sektora sprzedaży bezpośredniej dla ułatwienia pracy sprzedawców i wygody klientów.

W sektorze znajduje zajęcie około 955 tys. osób: dla 20 proc. z nich jest to główny sposób zarobkowania, dla pozostałych – zajęcie dodatkowe. Aż 86 proc. konsultantów branży stanowią kobiety. Największa grupa konsultantów to osoby między 25 a 35 rokiem życia, ale jest też spora grupa osób w wieku50+.

Dane, którymi dysponuje Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, przeczą wielu mitom i stereotypom, jakie nadal krążą na temat branży, także w mediach – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Stowarzyszenia. Po pierwsze, statystyczny sprzedawca to nie prymitywny osobnik usiłujący wciskać towar na ulicy lub wędrujący od drzwi do drzwi: ponad 90 proc. osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej, to ludzi ze średnim lub wyższym wykształceniem. Olbrzymia większość kontaktów nawiązywana jest z polecenia od istniejących i zadowolonych klientów, niemal trzy czwarte transakcji odbywa się już on-line, a 10 proc. z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Nie jest też prawdą, że oferta w tym systemie dystrybucji zdominowana jest przez naczynia kuchenne, materace, koce czy urządzenia paramedyczne. Te ostatnie trzy kategorie produktów w ogóle nie znajdują się w ofercie rzetelnych i poważnych firm-członków Stowarzyszenia – mówi Mirosław Luboń.

Według zbieranych corocznie danych statystycznych , najczęściej sprzedawanymi produktami są od lat kosmetyki; jest to 69 proc. wszystkich produktów. W dalszej kolejności to: suplementy diety (10 proc.), AGD (9 proc.), odzież i akcesoria mody (6 proc.), żywność i napoje (2 proc.), telekomunikacja (2 proc.) oraz chemia gospodarcza (1 proc.).

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) wynika także, że w roku ubiegłym sprzedawcy złożyli ok. 36 mln zamówień, z czego 90 proc. zostało zrealizowanych w sprzedaży indywidualnej, a tylko 10 proc. w sprzedaży grupowej i to jedynie podczas prezentacji organizowanych na życzenie i w domach konsumentów.

Niezmiennym celem PSSB jest zabieganie o wysokie standardy etyczne w sprzedaży bezpośredniej, a stałym zadaniem – ich przestrzeganie przez firmy członkowskie – mówi Mirosław Luboń. Staramy się także współpracować z rozmaitymi partnerami, w tym organizacjami konsumenckimi, w dziedzinie edukacji konsumentów i neutralizowania działalności nielicznych, ale mocno widocznych, firm nierzetelnych, które stosując nieuczciwe praktyki rynkowe – zwłaszcza w stosunku do osób starszych – psują rynek i wizerunek całej branży.

POBIERZ RAPORT PDF

Należymy do