Sprzedaż bezpośrednia. W Europie także wzrosty

27.06.2016

Sprzedaż sektora sprzedaży bezpośredniej w całej Europie w 2015 roku wyniosła 32 miliardy euro i była o 4,4% wyższa niż w 2014 roku. W krajach Unii wartość obrotów przekroczyła 28 miliardów euro. W Polsce sektor odnotował porównywalny czteroprocentowy wzrost w tym samym okresie. Na całym kontynencie europejskim jest 14 milionów 550 tys. sprzedawców bezpośrednich. Tendencja wzrostowa sektora utrzymuje się już szósty rok z rzędu. Polska jest niezmiennie piątym największym rynkiem w krajach Unii. Dane zostały zebrane we współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA i Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA).

Podobnie jak w Polsce, sektor sprzedaży bezpośredniej w Europie nieustanie się rozwija. Polska ze sprzedażą na poziomie 956 milionów euro uplasowała się na piątej pozycji wśród największych rynków EU. To niewątpliwy sukces naszego kraju i obecnych na naszym rynku przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej. W Europie na pierwszym miejscu w sektorze są niezmiennie Niemcy z wynikiem 13,7 miliardów euro, a następnie Francja ze sprzedażą na poziomie 4,1 miliarda euro oraz Wielka Brytania z wynikiem 3,6 miliardów euro i Włochy – 2,6 miliarda euro.

5 największych rynków sprzedaży bezpośredniej w UE w 2015

Źródło: dane SELDIA, PSSB

W 2015 roku z firmami sprzedaży bezpośredniej w całej Europie współpracowało 14,5 miliona osób. Profil sprzedawcy nie uległ zmianie – dominują przede wszystkim kobiety, które stanowią 80% ogółu sprzedawców bezpośrednich. W Polsce jest to 86%.

Struktura sprzedawców bezpośrednich ze względu na płeć w Europie w 2015

Źródło: dane SELDIA, PSSB

POBIERZ RAPORT PDF

Należymy do