Szklany sufit dla kobiet – czy jest w sprzedaży bezpośredniej?

06.11.2017

Czy kobieta i mężczyzna różnią się wobec siebie?

Badania opublikowane na łamach Journal of Personality and Social Psychology[1] pokazują, że różnice  pomiędzy płciami są niewielkie,  pod względem cech charakteru, jesteśmy niemal tacy sami.  Swoją tezę mówiącą, iż płeć nie odgrywa istotnej roli w kształtowaniu charakteru badacze udowadniają na podstawie badań na próbie  13 tys. osób, u których analizowano 122 cechy – od empatii po seksualność, od skłonności do nauk przyrodniczych po ekstrawersję. Uzyskane wyniki  statystyczne jednoznacznie wskazują, że kobiety i mężczyźni wcale nie trafili do dwóch odrębnych grup. Tym samym obalili popularne stwierdzenie, że „kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa”. Zatem nie powinny mieć miejsca żadne bariery czy czynniki dyskryminujące kobiety. A rzeczywistość jest inna…

Kobieta na rynku pracy- ciągle w tyle

Sytuacja kobiet na rynku pracy ciągle nie należy do łatwych. Podstawowa rola i funkcja kobiety jako matki  nie zmieniła się od lat, a chęć rozwoju osobistego wywołała nowe zadania w życiu kobiet. Pomimo, iż współczesne kobiety są coraz lepiej wykształcone niż mężczyźni, na rynku pracy ciągle widoczne są nierówności płci w tym zakresie, głównie na niekorzyść kobiet. Kobiety na rynku pracy spotykają się z wieloma trudnościami.  Są one  bardziej niż mężczyźni narażone na bezrobocie, dłużej pozostają bezrobotnymi oraz trudniej niż  mężczyźni znajdują pierwszą pracę  szczególnie w swojej specjalizacji, czy pracę po okresie bierności zawodowej.

Naciski społeczne, polityczne czy gospodarcze  na promowanie roli macierzyńskiej , nie ułatwiają podejmowana decyzji co do rozwoju osobistego i zawodowego kobiet.

Według  BAEL kobiety w Polsce  stanowią około 70,3 %  ogółu ludności w wieku od 15 lat. Natomiast wśród aktywnych zawodowo stanowią one przeszło 48,6%, a wśród biernych zawodowo jest 61,6% kobiet.[2]

Problem ciągle jest poważny, o czym świadczy fakt, iż na piątym miejscu w rankingu przygotowanym przez ONZ, Milenijnym Celem Rozwoju jest promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet[3].

Pomimo licznych postulatów, priorytetów UE co  do wyrównywania szans kobiet na rynku pracy mówiących, że  odsetek pracujących kobiet powinien wynosić 75 proc. –  cel ten zostanie osiągnięty za 30 lat.  Natomiast równość wynagrodzenia urzeczywistni się za 70 lat, zaś parytet płci w parlamentach narodowych (co najmniej 40-procentowa obecność obu płci) zostanie spełniony za 20 lat.

Szklany sufit  ciągłą pułapką dla kobiet

Pojęcie szklanego sufitu, jako zbioru niewidzialnych  barier czy uprzedzeń, z którymi spotykają się kobiety pnąc się po drabinie awansu zawodowego wprowadzili w 1978 roku  Fliegstein i Wolf.[4] Badania ciągle potwierdzają to negatywne zjawisko. Przykładowo Leonid Bershidsky- publicysta Bloomberga udowodnił, że w okresie ostatnich 10 lat zwolniono 38 proc. kobiet prezesów pełniących funkcje w 2500 największych przedsiębiorstw publicznych na świecie. W tym samym czasie  mężczyzn zwolniono o 10 procent mniej. Bershidsky opierając się o badania Alison Cook i Christy Glass, które w latach 1996-2010 analizowały losy prezesów firm z listy „Fortune 500”, udowodnił, że firmy mające trudności finansowe częściej typowały na stanowisko prezesa kobiety.  Z drugiej strony raport Terrance’a Fitzsimmons’a z australijskiego Uniwersytetu Queensland[5]  pokazuje, że kobiety, które awansują, mają znacznie bogatsze i bardziej zróżnicowane doświadczenie zawodowe i więcej przebytych szczebli na drabinie awansu niż mężczyźni na podobnych stanowiskach.

Sektor  sprzedaży bezpośredniej ”kruszy” szkło dla kobiet

Szklany sufit standardowo ogranicza rozwój każdej osoby, która z nim się styka. W sektorze sprzedaży bezpośredniej szklanym sufitem są tylko wewnętrzne  ograniczenia tkwiące w głowach  partnerów sektora. To lęki, strach przed niepowodzeniem są głównym wrogiem, a nie ograniczone możliwości awansu zawodowego w organizacji dystrybucyjnej.

Branża sprzedaży bezpośredniej, do której należą firmy multi-level marketingowe, ze swojej specyfiki nie tworzy szklanego sufitu wynikającego z ograniczeń  awansów zawodowych kobietom w biznesie, czy życiu  społecznym.

W sektorze sprzedaży bezpośredniej kobiety mogą spełniać swoje marzenia, awansować, stworzyć własną firmę, odnieść sukces  na polu biznesowym. Kobiety w sprzedaży bezpośredniej  mogą wziąć odpowiedzialność za swój rozwój osobisty, zawodowy i społeczny, jednocześnie łącząc role macierzyńskie i nie tracąc ciągłości zawodowej. To najsilniejszy argument powtarzający się  wśród partnerek firm tej branży.

To, co obserwuje się na co dzień wśród kobiet rozpoczynających swoją przygodę z sektorem sprzedaży bezpośredniej, to przede wszystkim silna metamorfoza ich osobowości. Kobiety w sektorze bezpośrednim pokonują przeszkody rzucając role ofiary oraz ucząc się przekonania, że wszystko jest możliwe do działania i realizacji ich marzeń. Kobiety działające w branzy sprzedaży bezpośredniej wprowadzają dobre zmiany w swoim życiu szczególnie poprzez skuteczną wzajemną współpracę z całą grupą, którą tworzą na rynku. Kooperacja i współpraca w sprzedaży bezpośredniej staje się siłą do pokonywania wszelkiej konkurencji i walki na rynku.

Kobieta w sprzedaży bezpośredniej

Sprzedaż bezpośrednia od lat znajduje ogromną liczbę zwolenników szczególnie wśród kobiet na całym świecie – najwięcej w Ameryce Łacińskiej oraz Ameryce Północnej, stosunkowo mniej w Azji i regionu Pacyfiku. Śmiało można stwierdzić, iż jest to branża zdominowana przez kobiety. Dla kobiet sprzedaż bezpośrednia stanowi przede wszystkim dodatkowe źródło dochodów, niezależnie w którym miejscu globu analizowalibyśmy tę branżę.

W 2016 roku blisko 86% (842,6 tys.) osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią w Polsce to kobiety, a dla prawie 85% z nich ta forma działalności stanowi dodatkowe źródło dochodów. Kobiety niewątpliwie stanowią siłę napędową całej branży, której głównym atutem jest ruchomy czas pracy.[6]

Szacunkowa wartość sprzedaży całego sektora w 2016 na świecie wynosiła 182,6 miliardów dolarów, zaś w Polsce branża osiągnęła wartość 0,9 mld EURO stając się piątym rynkiem co do wielkości w Europie, zaraz za Włochami (2,7EURO), Wielką Brytanią (3,4mld EURO), Francją (4,1 mld EURO), Niemcami  (14,2 mld EURO).[7]

Wśród wielu atrakcyjnych cech  tej formy biznesu kobiety wymieniają: elastyczność pracy, możliwość godzenia obowiązków rodzinnych i samorealizacji, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę z ludźmi, rozwój osobisty. Jest to możliwe ze względu na fakt, że działalność w sprzedaży bezpośredniej odbywa się na własnych warunkach czasowych, organizacyjnych, dostosowanych do indywidualnych możliwości czy predyspozycji danej kobiety. Dla większości z nich ta forma pracy początkowo stanowi dodatkowe źródło zatrudnienia, z czasem jednak rezygnują z pracy najemnej na rzecz rozwoju własnych struktur sprzedażowych.

Sprzedaż bezpośrednia posiada wiele atrybutów, które okazały się idealnym rozwiązaniem i narzędziem do robienia kariery przez kobiety. W tej branży nie ma ograniczeń wiekowych, nikt się nie pyta o wykształcenie, o stan cywilny, o dyspozycyjność , czy o przeszłość i doświadczenie zawodowe, o liczbę dzieci bądź plany dotyczące macierzyństwa. Działanie w sektorze firm sprzedaży bezpośredniej  jest dla wielu pań biznesem, gdzie mogą rozwinąć skrzydła a nawet pokazać pazurki. Wiele kobiet po zetknięciu się z sprzedażą bezpośrednią zmieniają swoje oblicze. Wielokrotnie brakowało im tylko motywacji, aby to wykorzystać w pracy na etacie.

„Słaba płeć” , ale nie w sprzedaży bezpośredniej

Rynek pracy dla kobiet nie jest rynkiem łatwym. Potocznie zwane są „słabą płcią”, co jest określeniem wielce krzywdzącym. Kobiety borykają się nie tylko z tymi samymi barierami co mężczyźni, ale również w mentalności społeczeństwa obciążone są obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Ponadto walczą ze stereotypami, które krzywdzą tę „słabą płeć”. Na rynku pracy to młode mamy są w praktyce najbardziej zorganizowanymi i systematycznymi pracownikami, cechuje ich wysoka wydajność, kreatywność.

Kobiety posiadają wiele znaczących cech, które niewątpliwie ułatwiają im pracę w tej branży. Wśród nich należy wymienić: empatię, zdolność do słuchania innych i otwartość na potrzeby klientów. Dzięki naturalnym predyspozycjom wzbudzają większe zaufanie wśród swoich klientów. Ponadto kobiety cechuje wrodzona umiejętność dzielenia się informacjami, co zdecydowanie ułatwia im zachęcanie klienta do wypróbowania nowości. Kolejną cechą sprzyjającą budowaniu struktur jest zdolność godzenia wielu zadań.

Wiele kobiet decyduje się założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, jako alternatywę przed bezrobociem oraz jako chęć ukazania społeczeństwu swojej siły w samorealizacji i dążeniu do niezależności finansowej. Początkowo kobiety swoją przygodę z sektorem sprzedaży bezpośredniej traktują jako zajęcie dodatkowe, które z czasem przeradza się w główną pracę. Bez kobiet system sprzedaży bezpośredniej nie osiągnąłby tak dobrych wyników finansowych. Kobiety stały się motorem tej branży, pomimo iż wielu mężczyzn również z sukcesem funkcjonuje w tej formie biznesu.

[1] B. J. Carothers, H.T. Reis, ,Men and women are from Earth: Examining the latent structure of gender. “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol 104(2), Feb 2013, 385-407.
[2] Dane za: Kobiety I mężczyźni na rynku pracy, GUS,Warszawa 2016
[3] http://www.un.org.pl/ z dn. 12.10.17r
[4] J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, OW SGH, Warszawa 201
[5] Gender disparity in the C-suite: do male and female CEOs differ in how they reached the top?, Fitzsimmons, T. W., Callan V. J. , Paulsen, Neil (2014) Gender disparity in the C-suite: do male and female CEOs differ in how they reached the top?. Leadership Quarterly, 25 2: 245-266. doi:10.1016/j.leaqua.2013.08.005
[6] Potencjał MLM, Vogelgesang A., Wydawnictwo Opcjon, Gliwice 2016
[7] Dane za PSSB

Autorka

Alina Jadwiga Vogelgesang doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  była Rektorem Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Członek  Business Centre Club oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, trener i doradca biznesu, autorka  książek o branży sprzedaży bezpośredniej, m.in. pierwszej w Polsce monografii naukowej  „MLM w gospodarce rynkowej”, przedsiębiorca, założyciel i wykładowca Master Business MLM.

Kontakt do autorki: www.alinavogelgesang.com

Należymy do