Za co Polacy cenią sprzedaż bezpośrednią

25.09.2012

Sektor sprzedaży bezpośredniej stale się rozwija i systematycznie ugruntowuje swoją pozycję w gospodarce.

Jak kształtuje się znajomość tej formy sprzedaży w świadomości konsumentów i jakie są ich odczucia wobec sprzedaży bezpośredniej? – na te m.in. pytania próbuje odpowiedzieć badanie przeprowadzone przez Instytut Homo Homini w czerwcu 2012 roku.

Czy słyszała Pan(i) kiedykolwiek o sprzedaży bezpośredniej?

Wiedza Wyniki badania wskazują, że 4 respondentów na 5 zna termin sprzedaż bezpośrednia i potrafi tę formę sprzedaży bezbłędnie zdefiniować. Przyjmując za kryterium korzystania z usług sprzedaży bezpośredniej dokonanie przez respondentów co najmniej jednego zakupu, połowę z nich uznać można za „ekspertów”, czyli tych, którzy mają wiedzę opartą na osobistym doświadczeniu.

Wydźwięk Zjawisko sprzedaży bezpośredniej pozytywnie ocenia 51,7 % respondentów, przy czym odsetek ten jest wyższy wśród osób, które uprzednio korzystały z tego typu sprzedaży i wynosi 71,8%. Co więcej, osoby te lepiej wyrażają się o tego typu transakcjach. Ich udział w negatywnych wskazaniach jest średnio o 20 proc. niższy, niż osób, których wiedza o sektorze nie bazuje na osobistych doświadczeniach. Dwa najbardziej cenione walory korzystania z usług sprzedaży bezpośredniej, to komfort oferowany przez tę formę zakupów i rzetelna informacja o produktach uzyskana od konsultanta. Na wygodę wskazuje niemal co druga osoba spośród badanych.

Dokładne informacje na temat kupowanego produktu oraz szczegółowe objaśnienia i odpowiedzi sprzedawcy na nurtujące pytania stanowią duży plus dla ponad 1/3 ankietowanych. Respondenci wskazują także na możliwość testowania kupowanego produktu (24,3%) oraz atrakcyjną cenę i liczne promocje (22,5%) jako elementy pozytywnie wyróżniające tę formę zakupów. Najbardziej charakterystycznym dodatnim elementem tej formy handlu jest, bez względu na poziom wcześniejszego doświadczenia, wygodna forma dokonywania zakupów – wskazana kolejno przez prawie 55 proc. „ekspertów” i ponad 37 proc. osób nie korzystających ze sprzedaży bezpośredniej.

Jakie są zalety sprzedaży bezpośredniej Pana/i zdaniem?

Należymy do