Jak radzić sobie w świecie dezinformacji

Dezinformacja przenika obecnie niemal do każdego aspektu naszego życia. To tzw. fake newsy, wymyślne teorie spiskowe i wręcz kłamstwa przekazywane przez media społecznościowe oraz celebrytów z telewizji, którzy nauczyli się, że mogą zarobić dużo pieniędzy, propagując dowolną teorię spiskową, która trafi do ich publiczności. Przekazywanie dezinformacji jest o wiele bardziej opłacalne, niż mówienie prawdy opartej na sprawdzalnych faktach, a także wiarygodnych danych.

W tej toksycznej atmosferze ci, którzy chcą podejmować decyzje o życiu prywatnym i zawodowym w oparciu o fakty, prawdę i rozsądek tracą energię na wyczerpujące poszukiwanie odpowiedzi.

Dla tych, którzy pracują w sprzedaży bezpośredniej, radzenie sobie z dezinformacją przekazywaną z niewiedzy lub umyślnie, w celu wprowadzenia w błąd, nie jest niczym nowym. Od lat krytycy naszej branży wyrażają niepoparte faktami, negatywne opinie o sprzedaży bezpośredniej jako możliwości zarobkowania. Nader często te negatywne opinie oparte są na niepełnych danych połączonych z osobistym doświadczeniem niezadowolonych byłych sprzedawców, które następnie przenoszone są na całą branżę.

Zanim przejdziemy dalej, warto zauważyć, że w niektórych przypadkach krytyka jest w pełni uzasadniona i poparta faktami. Jak w każdej branży, także w sprzedaży bezpośredniej można znaleźć osoby działające na jej szkodę, które uciekają się do wątpliwych i wprowadzających w błąd sposobów na sprzedaż i innych rodzajów nieetycznych praktyk, które zwracają uwagę organów regulacyjnych. Takie działania zasługują na potępienie. Jednak zbyt często krytycy branży zakładają, że to cała branża jest winna tych właśnie złych praktyk.

To, co nie jest, lub rzadko jest dostrzegane, to fakt, iż wiele, o ile nie większość, firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, zapewnia możliwości zarobkowania w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin już od dziesięcioleci, bez cienia wątpliwości ani żadnych działań ze strony organów regulacyjnych. Wiele z tych firm sprzedaje produkty, które stały się dobrze znanymi markami z tysiącami lojalnych klientów. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że etycznie postępujące firmy, które stosują najlepsze praktyki branżowe, znacznie przewyższają liczbę tych, którzy szkodzą branży. Natomiast prawie nigdy nie słyszy się o tym od krytyków.

Zatem wracamy do niektórych z bieżących i najbardziej jaskrawych przykładów dezinformacji, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych:

  1. Sprzedaż bezpośrednia jest w fazie schyłkowej jako model biznesowy i notuje spadek przychodów ze sprzedaży.

Fakty w żaden sposób nie potwierdzają tego twierdzenia. Prawie każda spółka publiczna z branży sprzedaży bezpośredniej odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku. Podobnie, wszystkie prywatne spółki działające w sprzedaży bezpośredniej, które są klientami Strategic Choice Partners, poinformowały, że rok 2020 był świetnym rokiem dla wzrostu sprzedaży i zwiększenia liczby osób sprzedających ich produkty i usługi. Coroczny przegląd wyników branży za rok 2020 dokonywany przez stowarzyszenie sprzedaży bezpośredniej Direct Selling Association nie został jeszcze opublikowany, ponieważ informacje są nadal opracowywane. Wszystko wskazuje na to, że rok 2020 był dla branży rokiem przełomowym.

Jedynym możliwym wnioskiem opartym na faktach popartych wiarygodnymi danymi jest to, że model sprzedaży bezpośredniej w tym środowisku rynkowym ma się dobrze.

  1. Sprzedaż bezpośrednia jest zacofana i nie jest przystosowana do konkurowania w dzisiejszej gospodarce wirtualnej.

Raz jeszcze fakty mówią co innego. W niemałej części sprzedaż bezpośrednia cieszyła się wzrostem, ponieważ firmy i ich siły sprzedaży były w stanie szybko przenieść się do platform wirtualnych w miejsce tradycyjnej formy sprzedaży twarzą w twarz. Firmy szybko przestawiły się na dostarczanie katalogów online, filmów demonstracyjnych produktów i systemów przetwarzania zamówień, które mogą być używane zarówno na smartfonach, komputerach jak i tabletach. Branża wykorzystała swoją elastyczność oraz pomysłowość, aby zapewnić swoim sprzedawcom narzędzia niezbędne do skutecznej sprzedaży produktów i usług on-line, a działy sprzedaży odpowiedziały wzrostem wyników i wydajności.

  1. Sprzedaż bezpośrednia nie może konkurować z mnogością nowych możliwości zarobkowych.

Prawdą jest, że wiele nowych możliwości uzyskania dodatkowego zarobku tworzy dużą i rozwijającą się kategorię konkurentów wobec osób, które będą reprezentować i sprzedawać nasze produkty czy usługi. Jednak, jak dowodzą fakty dotyczące rozwoju branży, jak dotąd sprzedawcy bezpośredni konkurują całkiem skutecznie. Oto tylko niektóre z działań podejmowanych przez firmy, aby poprawić konkurencyjność swoich możliwości zarobkowych w niepełnym wymiarze godzin:

  • Firmy obniżają koszty rozpoczęcia działalności i sprawiają, że proces przystąpienia jest znacznie łatwiejszy, może być szybko i łatwo zakończony on-line za pomocą smartfonów.
  • Firmy przestawiają się na dostarczanie niezbędnych informacji biznesowych na smartfony, aby zapewnić szybki dostęp do dokładnych informacji.
  • Wiele firm rozpoczęło projekty mające na celu zmianę planów wynagrodzeń, tak aby sprzedaż detaliczna w niepełnym wymiarze godzin była bardziej opłacalna niż w przeszłości.
  • Większość firm dokonuje przeglądu całego swojego systemu sprzedaży, w celu realizacji swoich programów marketingowych i sprzedażowych bardziej zorientowanych na klienta oraz skoncentrowanych na sprzedaży detalicznej.

Oprócz tego, co robią firmy, obecni sprzedawcy i potencjalni kandydaci sprzedaży bezpośredniej odkryli, że to raczej sprzedaż online, a nie wykorzystanie tradycyjnych technik opartych na kontakcie osobistym, jest w rzeczywistości bardziej opłacalna niż stary system. Pracując online, nie muszą pokrywać wydatków na samochód, tracić czasu na przejazd do i z umówionego spotkania czy ponosić innych kosztów, takich jak np. opieka nad dzieckiem, jeśli samotna mama działa w branży sprzedaży bezpośredniej. Okazuje się, że zarobione pieniądze w stosunku do poświęconego czasu są rzeczywiście większe w przypadku sprzedawców online. A praca jako sprzedawca online dla firmy sprzedaży bezpośredniej jest bezpieczniejsza niż działalność tradycyjna. Możliwość pracy z domu jest ważna dla samotnych matek, z tego względu chętniej wybierają sprzedaż bezpośrednią niż inne możliwości pracy dorywczej.

Aby dowiedzieć się więcej o gospodarce opartej na pracy dorywczej, gorąco polecam lekturę niedawno wydanej książki pt. „The Ultimate Gig”. Ta książka oraz związany z nią serwis i aktualizacje, które autor będzie publikował, to lektura obowiązkowa dla wszystkich kierowników sprzedaży bezpośredniej.

Są to tylko trzy rodzaje dezinformacji, które krążą w mediach społecznościowych. Każde z tych fałszywych twierdzeń można łatwo obalić, patrząc po prostu na fakty i dane. Jednak,  aby naprawdę zwalczać dezinformację, sprzedawcy bezpośredni muszą się zaangażować oraz kwestionować te fałszywe twierdzenia za pomocą faktów i prawdy. Kierownictwo wyższego szczebla musi zabrać głos i opowiedzieć prawdziwą historię naszego modelu sprzedaży bezpośredniej. Żadna odpowiedzialna osoba nie będzie twierdzić, że sprzedaż bezpośrednia jest idealna w takiej formie, w jakiej jest. Zawsze znajdą się obszary, w których możemy coś poprawić i będziemy musieli się zmieniać, aby sprostać ewoluującym trendom rynkowym. Prawda jest w większości po naszej stronie. Sprzedaż bezpośrednia wiąże się z pozytywami. Potrzebujemy wszystkich pracowników, którzy pomogą nam o nich opowiedzieć w Internecie i w innych kanałach komunikacji.

***

Autor: Alan Luce jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym w firmie konsultingowej Strategic Choice Partners (SCP), która zapewnia strategiczne wsparcie i usługi, mające pomóc w rozwoju współczesnym firmom z branży sprzedaży bezpośredniej.

Alan zasłużył sobie na miejsce w „alei gwiazd” American Direct Selling Association. Jest jednym z laureatów nagrody Circle of Honor przyznawanej przez fundację Direct Selling Education Foundation (DSEF). Pełnił funkcje kierownicze w Tupperware, PartyLite, DK Family Learning i innych firmach, a w swojej karierze zawodowej uczestniczył w uruchomieniu ponad 30 firm sprzedaży bezpośredniej.

Źródło: https://worldofdirectselling.com/through-world-of-misinformation/

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.