Misja stowarzyszenia

!

Misja Stowarzyszenia

Organy Stowarzyszenia

Statut PSSB

Kodeks PSSB

Misja stowarzyszenia

Kim jesteśmy
 
Stowarzyszenie to organizacja non-profit działająca od 1994 roku i grupująca największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej w Polsce, aby wspólnie działać na rzecz firm, osób współpracujących oraz wszystkich konsumentów, którzy kupują produkty i usługi w kanale sprzedaży bezpośredniej. 
 
Nasze firmy członkowskie osiągają łączny udział w rynku przekraczający 65 proc.
Do Stowarzyszenia należą także firmy z branży usługowej, które wspierają naszych członków świadcząc usługi w zakresie nowych technologii, rozwiązań informatycznych, finansowych, logistycznych czy organizacji podróży.
 
Misja Stowarzyszenia
Od początków istnienia, PSSB stawia sobie za cel podnoszenie standardów etycznych oraz budowanie i umacnianie branży sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Wspieramy dialog i współpracę, edukację i pomoc.
Trzy kluczowe zadania, jakie składają się na naszą misję to:
– Podejmowanie działań na rzecz popularyzowania i rozwoju branży sprzedaży bezpośredniej,
Integrowanie środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią,
– Reprezentowanie branży na zewnątrz poprzez uzgadnianie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla całego sektora sprzedaży bezpośredniej.
 
Nasz Kodeks etyczny
Od niemal 30 lat stanowimy normy etyczne i najlepsze praktyki biznesowe, aby chronić przede wszystkim interesy konsumentów oraz sprzedawców podejmujących transakcje na rynku.
Nasze normy postępowania spisane zostały w Kodeksie Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, który zgodny jest z europejskimi i światowymi standardami sprzedaży bezpośredniej wyznaczanymi przez organizację SELDIA oraz WFDSA (europejską i światową organizację sprzedaży bezpośredniej).
 
 
Stowarzyszenie utrzymuje się i działa wyłącznie dzięki składkom członkowskim. Ich wysokość jest określana corocznie przez Walne Zebranie Członków PSSB przy okazji uchwalania planu działania i budżetu na kolejny rok.