Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

16.02.2017

Z początkiem roku 2017 r . Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) ma nowe władze, które zostały wybrane na ostatnim Walnym Zebraniu Członków.

Walne w tajnym głosowaniu wybrało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjna na kolejne dwa lata. Przewodniczącą została ponownie Ewa Kudlińska-Pyrz.

W skład nowego Zarządu wchodzą:

 1. Ewa Kudlińska-Pyrz – Przewodnicząca (Mary Kay)
 2. Konrad Szałkiewicz – Wiceprzewodniczący (Herbalife)
 3. Anna Pietrzak – Członek (Amway)
 4. Barbara Goździkowska – Członek (Avon)
 5. Beata Pawłowska – Członek (Oriflame)
 6. Bartłomiej Feluś – Członek (General Advisors)

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Grzegorz Małachowski – Przewodniczący (Nature’s Sunshine)
 2. Joanna Klupp – Członek (Forever Living Products)
 3. Jerzy Podjarkowski – Członek (Vorwerk)

Najważniejszymi  celami PSSB są:

 • stanowienie standardów etycznych i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie,
 • promocja branży,
 • udział w konsultacjach społecznych dotyczących regulacji prawnych istotnych dla branży
 • integracja środowiska.

Obecnie do Stowarzyszenia należą 23 firmy sprzedaży bezpośredniej i siedem firm-członków pozabranżowych.

Należymy do