Nowy członek PSSB!

27.02.2020

Walne Zebranie Członków PSSB, jakie odbyło się w Warszawie 26 lutego 2020 roku, postanowiło przyjąć w szeregi członków wspierających polską firmę – Colway International.

Cieszy nas fakt, że Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej przyciąga coraz więcej uczciwie działających firm w branży. Przystępując do Stowarzyszenia, każda z firm członkowskich jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB. Colway International to polska firma, która spełnia wszelkie wymagania zarówno Kodeksu, jak i stosownych regulacji prawnych, zwłaszcza konsumenckich komentuje Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny PSSB.

Dla mnie – Prezesa Zarządu spółki akcyjnej marketingu partnerskiego wykorzystującego mechanizmy e-commerce – wejście do grupy zrzeszonych w PSSB firm ma wielką wartość. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu na pełnych prawach skraca argumentację, którą kierujemy do potencjalnego Partnera Biznesowego. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej to sztab ekspertów, prawników, audytorów, stających na straży etycznego i rzetelnego działania. Colway International, żeby przystąpić do PSSB musiała zdać na piątkę roczny egzamin. Teraz, jeżeli ktoś zapyta mnie: „Czy na pewno macie odpowiednio skonstruowany regulamin?” – odpowiadam: „Tak, jesteśmy w PSSB” – dodaje Maurycy Turek, Prezes Zarządu Colway International.

Witamy na pokładzie!

Należymy do