Misja stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa od 1994 roku i grupuje największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej.

Grupuje kilkadziesiąt firm o łącznym udziale w rynku przekraczającym 65 proc.

Misją Stowarzyszenia jest popularyzacja sprzedaży bezpośredniej i podejmowanie działań na rzecz rozwoju tej formy działalności gospodarczej, integracja środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią, a także prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej.

Stowarzyszenie utrzymuje się i działa wyłącznie dzięki opłatom członkowskim. Ich wysokość jest określana corocznie przez Walne Zebranie Członków PSSB przy okazji uchwalania planu działania i budżetu na kolejny rok.

Należymy do