PSSB na Kongresie Konsument 2019

15.03.2019

Tradycyjnie już PSSB było współorganizatorem Kongresu Konsument 2019, który odbył się w Warszawie 14 marca br., w związku z obchodami dorocznego Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

Temat główny Kongresu, którego gospodarzem była Federacja Konsumentów, to „Budowanie długofalowych relacji z perspektywy konsumenta i przedsiębiorcy”. Jednym z najważniejszych czynników tworzenia takich relacji – co podnosili w swych wystąpieniach zarówno  przedstawiciele organów regulacyjnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, jest potrzeba wprowadzania i budowania znaczenia samoregulacji w kontaktach z konsumentami.

W tym miejscu przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Prezes Marek Niechciał i Wiceprezes Dorota Karczewska – wskazywali m.in. na pozytywne przykłady współpracy organizacji rządowych czy legislatorów z przedsiębiorcami, w tym z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej. Jako egzemplifikację takiej współpracy wymieniono np. obecną kampanię „Poznaj swojego kontrahenta” prowadzoną przez PSSB wraz z Federacją Konsumentów pod patronatem UOKiK.

Na pozytywne efekty takich i podobnych działań wskazywał także Konrad Szałkiewicz. Przewodniczący Zarządu PSSB, który wziął udział w panelu poświęconym dobrym praktykom jako narzędziom w budowaniu relacji przedsiębiorca-konsument.

Należymy do