PSSB na XII Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

18.09.2019

17 września 2019 roku reprezentanci PSSB wzięli udział w panelu zatytułowanym „Sprzedaż bezpośrednia a prawa konsumenta”, jaki odbył się w ramach XII Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Gospodarzem panelu był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PSSB reprezentowali w panelu Mirosław Luboń Dyrektor Generalny Stowarzyszenia i mec. Michał Chodkowski z Kancelaria Prawnej Łaszczuk i Wspólnicy, Administrator kodeksu etycznego Stowarzyszenia.

Sytuację na rynku sprzedaży bezpośredniej ze szczególnym uwzględnieniem działalności nierzetelnym firm organizujących pokazy komercyjne adresowane głównie do seniorów przedstawili Tomasz Dec, Dyrektor Delagatury UOKiK w Łodzi i Aleksandra Kapnik, z centrali UOKiK w Warszawie. Wskazując na nieetyczne praktyki rynkowe tych firm i na szkody wyrządzane konsumentom, dyr. Dec podkreślił jednocześnie, że jest to jedynie wycinek całego sektora, który w rzeczywistości jest tworzony przez firmy przestrzegające wszelkich regulacji konsumenckich i jest postrzegany przez konsumentów jako pożyteczny kanał uzupełniający sklepową sprzedaż detaliczną.

Ten sam aspekt branży zaakcentował w swym wystąpieniu dyr. Luboń mówiąc, że z gruntu mylne byłoby utożsamianie całego sektora z nieetycznymi działaniami niektórych przedsiębiorstw, z którymi Stowarzyszenie stara się walczyć od początku swego istnienia, czyli od 1994 roku. Następnie dyr. Luboń omówił założenia i dotychczasowe rezultaty kampanii „Poznaj swojego kontrahenta” prowadzonej wspólnie z Federacją Konsumentów pod patronatem UOKiK. W pierwszym jej etapie skierowano apel do ponad 40 tys. hoteli i restauracji o weryfikację firm zgłaszających się o wynajem pomieszczeń na pokazy komercyjne. Obecnie trwa drugi etap, w którym podobne apele są kierowane do m.in. sanatoriów, centrów kultury, parafii i obiektów zarządzanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Sprawy związane ze stałym monitorowaniem przestrzegania regulacji konsumenckich i zapisów samoregulacji PSSB przez firmy członkowskie Stowarzyszenia zaprezentował  mec. Michał Chodkowski, podkreślając wagę, jaką do tego aspektu działalności przywiązują władze PSSB.

Na zakończenie panelu – jednego z 34, jakie odbyły się w Łodzi w trakcie dwudniowego Forum – dr Anna Mlostoń-Olszewska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi, omówiła zadania rzecznika konsumentów i swoje działania w bieżącym roku, także te dotyczące branży sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży na odległość.

Należymy do