PSSB współorganizatorem konferencji z okazji 75 lat działalności Rady Europy

W dniach 14-16.04.2024 na terenie Sejmu RP odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka”.

PSSB było uczestnikiem i współorganizatorem tej konferencji, wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych); Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich, pod przewodnictwem kierownika naukowego konferencji: prof. Jerzego Jaskierni.

Z okazji konferencji, na rozlicznych sesjach plenarnych i panelowych międzynarodowe grono ekspertów wygłosiło ok. dwustu referatów o tematyce zawartej w tytule konferencji.

 

Sprzedaż bezpośrednia jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości

PSSB brało w tej części aktywny udział. Pani mgr. Katarzyna Jeziorek reprezentująca wspierającą PSSB kancelarię Łaszczuk i Partnerzy na panelu nr. 10, który odbył się w sławnej Sali sejmowej nr. G-23 im. Tadeusza Mazowieckiego, wygłosiła znakomicie przyjęty referat zatytułowany „Strategia Rady Europy na rzecz równości płci a sposoby wzmacniania niezależności ekonomicznej kobiet na rynku pracy na przykładzie sprzedaży bezpośredniej”.

Na tym samym panelu prowadzonym przez Pana Profesora Jerzego Jaskiernię Administrator kodeksu etycznego PSSB mecenas Michał Chodkowski przedstawił rolę sprzedaży bezpośredniej w praktycznej realizacji praw człowieka, a w szczególności w realizacji prawa do wolności przedsiębiorczości.

W panelu nie mogło zabraknąć dyrektora generalnego PSSB – Tomasza Murasa, który jeszcze raz poruszył temat świadomości społecznej istnienia w Polsce milionowej grupy osób współpracujących z firmami Sprzedaży Bezpośredniej.

To jest istotne zwłaszcza w kontekście świadomości legislacyjnej i dostrzegania oraz rozumienia interesów sprzedawców bezpośrednich oraz specyfiki ich działalności przez prawodawców.

Tomasz Muras podkreślił długoterminową rolę sprzedaży bezpośredniej jako zasadniczego czynnika wpływającego na budowę klasy średniej w Polsce, klasy małego i średniego biznesu, który jest gwarancją stabilności ekonomicznej kraju i szeroko rozumianego dobrobytu.

 

Wsparcie dla Dnia Sprzedaży Bezpośredniej

Spotkanie wykorzystaliśmy także do ponownego zaadresowania potrzeby integracji środowiska sprzedaży bezpośredniej i budowania świadomości branży poprzez ustanowienie oficjalnego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej w polskim kalendarzu świąt.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Dzień sprzedaży bezpośredniej obchodzimy co roku 17 października. Jednak nie został on do tej pory uznany za oficjalne polskie święto.

Stoimy na stanowisku, że branża sprzedaży bezpośredniej jako w pełni zintegrowana i nowoczesna propozycja biznesowa, potrzebuje swojego oficjalnego dnia oraz rzetelnej komunikacji obalającej funkcjonujące w społecznej świadomości mity.

 

Uznanie profesora Jaskierni

Niezwykle ważną częścią  konferencji  była niedzielna sesja otwierająca  poświęcona wkładowi Polaków do Prac Rady Europy połączona z wręczeniem księgi jubileuszowej profesorowi Jerzemu Jaskierni, marszałkowi Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

PSSB było również sponsorem i współorganizatorem tej sesji.

 

Podsumowanie

Korzystając z obecności wielu znakomitych gości, parlamentarzystów, członków Rządu, m.in. byłej premier Hanny Suchockiej, czy ministra Krzysztofa Śmiszka, PSSB przygotowało zestawy powitalne dla uczestników (220 zestawów produktów i próbek produktów  firm członkowskich w specjalnie przygotowanych na ta okazję torbach z nadrukiem logo PSSB), które zostały bardzo dobrze przyjęte i przez cały czas trwania konferencji towarzyszyły uczestnikom.

PSSB traktuje udział w tej trzydniowej konferencji jako kolejny krok w budowaniu świadomości istnienia i uznania roli branży sprzedaży bezpośredniej w Polsce.

Docelowo ma nas to doprowadzić do momentu, w którym w naszym kalendarzu oficjalnie znajdzie się Dzień Sprzedaży Bezpośredniej jako coroczne święto naszej branży.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.