Pytania i odpowiedzi

"

Pytania i odpowiedzi

Zgłoś problem

Pytania i odpowiedzi

 

Czy sprzedaż bezpośrednia podlega jakimś regulacjom?

Sprzedaż bezpośrednia jest regulowana przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (z późniejszymi zmianami), która jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 21 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Niezależnie od ustawodawstwa unijnego i polskiego, konsumentów, którzy dokonują zakupów u firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej, ochrania Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej.

Czym różni się sprzedaż bezpośrednia od wysyłkowej?

Sprzedaż przez internet, przez telefon czy sprzedaż wysyłkowa – wszystkie te formy handlu są sprzedażą na odległość. Umowy tego typu zawierane są bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i konsumenta, inaczej niż w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

Czym jest sprzedaż bezpośrednia?

Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową. Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji produktu i udzielenia stosownych wyjaśnień. Więcej o sprzedaży bezpośredniej dowiecie się tutaj.

Czym różni się sprzedaż bezpośrednia od piramid handlowych?

Piramidy to każdy projekt lub przedsięwzięcie, w którym uczestnik jest wynagradzany za wciągnięcie do projektu lub przedsięwzięcia innej osoby, a nie za sprzedaż towarów i usług dokonaną przez samego uczestnika. Piramidy są mechanizmami, które dzięki wpłatom wnoszonym przez świeżo zwerbowanych uczestników pozwalają bogacić się w postępie geometrycznym inicjatorom takich przedsięwzięć. W systemach prawnych wielu krajów, w tym w Polsce, formy te uznawane są za nielegalne.

Czy sprzedaż bezpośrednia to forma piramidy finansowej?

Piramidy finansowe bardzo często mogą być mylone z legalnie prowadzoną sprzedażą bezpośrednią.
Celem twórców danej piramidy finansowej jest zdobycie jak największej liczby osób, które skuszone szybkimi zyskami przekazują założycielom piramid swój wkład finansowy.
Z założenia każda piramida finansowa jako oszustwo jest skazana na niepowodzenie i straty finansowe wśród jej uczestników.
Pozostając czujnym czy dana forma sprzedaży jest legalną sprzedażą bezpośrednią czy właśnie „zwykłą” piramidą finansową można skutecznie uchronić się przed oszustwem.

Zapraszamy do lektury materiału „Piramidy finansowe w 10 pytaniach.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.