RAPORT WYNIKÓW BRANŻY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ZA 2021 r.

RAPORT WYNIKÓW BRANŻY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ZA 2021 r.

 

Rok 2021 r. był dla branży sprzedaży bezpośredniej w Polsce bardzo dobry. Sprzyjający klimat biznesowy po pandemii i zdecydowanie lepsze nastroje konsumenckie pozwoliły firmom sprzedaży bezpośredniej działającym w Polsce osiągnąć wartość przychodów o ponad 10% większą niż rok wcześniej.

Jednocześnie do grona przedstawicieli handlowych przystąpiło o 15% więcej osób niż w 2020 r.

To rekordowe przyrosty w ciągu ostatnich 4 lat, który pokazują, że branża ma spory potencjał rozwojowy, nawet w niepewnych czasach.

Jak co roku podajemy szczegółowe dane za rok 2021 w oparciu o informacje zebrane od firm członkowskich PSSB. W nawiasach podajemy dane za rok 2020 r.

Dane odzwierciedlają cały rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce.

Wartość sprzedaży oraz liczba nowych rejestracji

KRAJ

ROK

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO

w PLN

ZMIANA

Liczba zarejestrowanych sprzedawców

ZMIANA

(rok do roku)

Polska

2018

4 289 000 000

4,5%

880 000

-11,8%

Polska

2019

4 233 333 000

-1,3%

930 000

5,7%

Polska

2020

4 466 000 000

5,5%

987 000

6,1%

Polska

2021

4 932 666 000

10,4%

1 140 670

15,6%

Dane zawarte w tabeli pochodzą ze strony Światowej Federacji Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) i przeliczane są z US$ na PLN https://wfdsa.org/global-statistics/. Dane dotyczące sprzedaży, WFDSA wyraża w US$, aby wykluczyć wpływ kursów walutowych i zapewnić porównywalność. WFDSA wykorzystuje średnie roczne kursy wymiany z Międzynarodowego Funduszu Walutowego do przeliczania danych z waluty lokalnej na wspólną walutę, dolary amerykańskie.

W tabeli pokazujemy dane w złotówkach. Warto wspomnie, że są to dane szacunkowe sprzedaży detalicznej i nie obejmują podatku od wartości dodanej.Na uwagę zasługuje rekordowo wysoka liczba niezależnych konsultantek i doradców, która w 2021 r. przekroczyła 1,1 miliona osób. To aż 15% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Branża to przede wszystkim kobiety, które stanowią aż 83% wszystkich zarejestrowanych.

Dla około 220 tys. osób (20% wszystkich zarejestrowanych), branża jest jedynym lub jednym z głównych źródeł dochodu. Pozostali to osoby traktujące współpracę z firmami sprzedaży bezpośredniej jako zajęcie dorywcze, a także stali i regularni klienci oraz członkowie rozmaitych klubów klienta.

Jeśli chodzi o wiek doradców i konsultantek dominują osoby w wieku 35 – 44 lata, dla których współpraca w sprzedaży bezpośredniej to często kolejny etap rozwoju kariery.

Jednocześnie odsetek osób młodych do 24 r.ż. nieznacznie wzrósł (+1,5 pp).

 

Wiek sprzedawców

– do 18 lat – 1% (0,5%)

– 18-24 – 7% (6%)

– 25-34 – 23% (21%)

– 35-44 – 31% (28%)

– 45-54 – 21% (23%)

– 55-64 – 11% (14%)

– pow.65 – 6% (7,5%)

* w nawiasach dane za rok 2020 r.

W 2021 r. większość osób sprzedawało podczas indywidualnych spotkań (online i offline) z klientami. Sprzedaż indywidualna odpowiada za 92% obrotów, a sprzedaż na spotkaniach grupowych wygenerowała ok. 7% obrotów.

2. Dalsza digitalizacja procesu zbierania zamówień

 

W 2021 r. mogliśmy obserwować jeszcze większą transformację cyfrową w obszarze przyjmowania zamówień i obsługi klienta. Doradcy i konsultantki, którzy w roku 2020 r. w większości korzystali z rozwiązań online na komputerach stacjonarnych, w 2021r. w takiej samej mierze zaczęli korzystać z aplikacji mobilnych, skutecznie zarządzając swoim biznesem z poziomu telefonu komórkowego. W 2021 r. ok. 86% zamówień było przyjmowanych w ten sposób (online i mobile).

Firmy sprzedaży bezpośredniej inwestują w rozwój narzędzi i udostępniają konsultantom nowoczesne systemy obsługi klienta, a Ci chętnie z nich korzystają. Tym samym tradycyjne metody zbierania zamówień schodzą na dalszy plan.

Metody przyjmowania zamówień od sprzedawców:

– on-line 43% (76%)

– urządzenia mobilne 43% (5%)

– poczta 2% (11,7%)

– telefon 6% (4,3%)

– osobista strona/blog 5 % (0)

– sklep, centrum dystryb. 1% (4%)

* w nawiasach dane za rok 2020 r.

3. Dominują firmy marketingu wielopoziomowego – MLM

Biorąc pod uwagę strukturę firm i zasady wynagradzania dominujący udział w rynku na poziomie 76% wartości sprzedaży mają firmy marketingu wielopoziomowego – MLM.

Aż 86% wszystkich firm stowarzyszonych w PSSB to tzw. MLM-y.

Jednocześnie 14% firm marketingu jednopoziomowego generuje aż 24% obrotów.

Organizacja firm (członkowskich): jednopoziomowe – 14 %, MLM – 86 %
Udział w obrotach: MLM – 76%, SL – 24%.

4. Kosmetyki i suplementy najbardziej popularne

Niemal połowa firm sprzedaży bezpośredniej to firmy sprzedające produkty kosmetyczne – co pozostaje niezmienne na przestrzeni ostatnich lat. Umacniają się jednak także inne kategorie, w szczególności suplementy diety oraz AGD.

Udział innych kategorii w sprzedaży bezpośredniej jest marginalny.

Kategorie produktów:

– kosmetyki 49% (49%)

– suplementy i dietetyczne 22% (21%)

– agd 24% (20%)

– odzież i akcesoria 1% (1%)

– żywność i napoje 3% (3%)

– telekomunikacja, energia 0% (0%)

– książki, zabawki 0% (5%)

– chemia gospodarcza 1% (1%)

– inne 0% (0%)

Podsumowanie

„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie” powiedział Dale Carnegie amerykański pisarz. Dlatego fakt, że ponad milion osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej nie może się myli, że jest to zajęcie przynoszące wymierne korzyści finansowe, ale również uznanie, zachwyt, podziw, a najczęściej wzmocnienie pewności siebie.

Firmy należące do PSSB wyróżniają się etycznością, uczciwością, transparentnością, bardzo dobrą jakością produktów oraz bezpieczeństwem i to jest również dowód na rosnące zainteresowanie wśród osób, które chcą zasmakować bycie własnym szefem, ale również, a może przede wszystkim, wśród klientek i klientów. Rosnące obroty branży oraz wzrastająca ilość osób działających w sprzedaży bezpośredniej jest tego niezaprzeczalnym dowodem.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.