RAPORT WYNIKÓW BRANŻY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ZA 2021 r.

RAPORT WYNIKÓW BRANŻY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ZA 2021 r.

 

Rok 2021 r. był dla branży sprzedaży bezpośredniej w Polsce bardzo dobry. Sprzyjający klimat biznesowy po pandemii i zdecydowanie lepsze nastroje konsumenckie pozwoliły firmom sprzedaży bezpośredniej działającym w Polsce osiągnąć wartość przychodów o ponad 10% większą niż rok wcześniej.

Jednocześnie do grona przedstawicieli handlowych przystąpiło o 15% więcej osób niż w 2020 r.

To rekordowe przyrosty w ciągu ostatnich 4 lat, który pokazują, że branża ma spory potencjał rozwojowy, nawet w niepewnych czasach.

Jak co roku podajemy szczegółowe dane za rok 2021 w oparciu o informacje zebrane od firm członkowskich PSSB. W nawiasach podajemy dane za rok 2020 r.

Dane odzwierciedlają cały rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce.

Wartość sprzedaży oraz liczba nowych rejestracji

KRAJ

ROK

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO

w PLN

ZMIANA

Liczba zarejestrowanych sprzedawców

ZMIANA

(rok do roku)

Polska

2018

4 289 000 000

4,5%

880 000

-11,8%

Polska

2019

4 233 333 000

-1,3%

930 000

5,7%

Polska

2020

4 466 000 000

5,5%

987 000

6,1%

Polska

2021

4 932 666 000

10,4%

1 140 670

15,6%

Dane zawarte w tabeli pochodzą ze strony Światowej Federacji Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) i przeliczane są z US$ na PLN https://wfdsa.org/global-statistics/. Dane dotyczące sprzedaży, WFDSA wyraża w US$, aby wykluczyć wpływ kursów walutowych i zapewnić porównywalność. WFDSA wykorzystuje średnie roczne kursy wymiany z Międzynarodowego Funduszu Walutowego do przeliczania danych z waluty lokalnej na wspólną walutę, dolary amerykańskie.

W tabeli pokazujemy dane w złotówkach. Warto wspomnie, że są to dane szacunkowe sprzedaży detalicznej i nie obejmują podatku od wartości dodanej.Na uwagę zasługuje rekordowo wysoka liczba niezależnych konsultantek i doradców, która w 2021 r. przekroczyła 1,1 miliona osób. To aż 15% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Branża to przede wszystkim kobiety, które stanowią aż 83% wszystkich zarejestrowanych.

Dla około 220 tys. osób (20% wszystkich zarejestrowanych), branża jest jedynym lub jednym z głównych źródeł dochodu. Pozostali to osoby traktujące współpracę z firmami sprzedaży bezpośredniej jako zajęcie dorywcze, a także stali i regularni klienci oraz członkowie rozmaitych klubów klienta.

Jeśli chodzi o wiek doradców i konsultantek dominują osoby w wieku 35 – 44 lata, dla których współpraca w sprzedaży bezpośredniej to często kolejny etap rozwoju kariery.

Jednocześnie odsetek osób młodych do 24 r.ż. nieznacznie wzrósł (+1,5 pp).

 

Wiek sprzedawców

– do 18 lat – 1% (0,5%)

– 18-24 – 7% (6%)

– 25-34 – 23% (21%)

– 35-44 – 31% (28%)

– 45-54 – 21% (23%)

– 55-64 – 11% (14%)

– pow.65 – 6% (7,5%)

* w nawiasach dane za rok 2020 r.

W 2021 r. większość osób sprzedawało podczas indywidualnych spotkań (online i offline) z klientami. Sprzedaż indywidualna odpowiada za 92% obrotów, a sprzedaż na spotkaniach grupowych wygenerowała ok. 7% obrotów.

2. Dalsza digitalizacja procesu zbierania zamówień

 

W 2021 r. mogliśmy obserwować jeszcze większą transformację cyfrową w obszarze przyjmowania zamówień i obsługi klienta. Doradcy i konsultantki, którzy w roku 2020 r. w większości korzystali z rozwiązań online na komputerach stacjonarnych, w 2021r. w takiej samej mierze zaczęli korzystać z aplikacji mobilnych, skutecznie zarządzając swoim biznesem z poziomu telefonu komórkowego. W 2021 r. ok. 86% zamówień było przyjmowanych w ten sposób (online i mobile).

Firmy sprzedaży bezpośredniej inwestują w rozwój narzędzi i udostępniają konsultantom nowoczesne systemy obsługi klienta, a Ci chętnie z nich korzystają. Tym samym tradycyjne metody zbierania zamówień schodzą na dalszy plan.

Metody przyjmowania zamówień od sprzedawców:

– on-line 43% (76%)

– urządzenia mobilne 43% (5%)

– poczta 2% (11,7%)

– telefon 6% (4,3%)

– osobista strona/blog 5 % (0)

– sklep, centrum dystryb. 1% (4%)

* w nawiasach dane za rok 2020 r.

3. Dominują firmy marketingu wielopoziomowego – MLM

Biorąc pod uwagę strukturę firm i zasady wynagradzania dominujący udział w rynku na poziomie 76% wartości sprzedaży mają firmy marketingu wielopoziomowego – MLM.

Aż 86% wszystkich firm stowarzyszonych w PSSB to tzw. MLM-y.

Jednocześnie 14% firm marketingu jednopoziomowego generuje aż 24% obrotów.

Organizacja firm (członkowskich): jednopoziomowe – 14 %, MLM – 86 %
Udział w obrotach: MLM – 76%, SL – 24%.

4. Kosmetyki i suplementy najbardziej popularne

Niemal połowa firm sprzedaży bezpośredniej to firmy sprzedające produkty kosmetyczne – co pozostaje niezmienne na przestrzeni ostatnich lat. Umacniają się jednak także inne kategorie, w szczególności suplementy diety oraz AGD.

Udział innych kategorii w sprzedaży bezpośredniej jest marginalny.

Kategorie produktów:

– kosmetyki 49% (49%)

– suplementy i dietetyczne 22% (21%)

– agd 24% (20%)

– odzież i akcesoria 1% (1%)

– żywność i napoje 3% (3%)

– telekomunikacja, energia 0% (0%)

– książki, zabawki 0% (5%)

– chemia gospodarcza 1% (1%)

– inne 0% (0%)

Podsumowanie

„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie” powiedział Dale Carnegie amerykański pisarz. Dlatego fakt, że ponad milion osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej nie może się myli, że jest to zajęcie przynoszące wymierne korzyści finansowe, ale również uznanie, zachwyt, podziw, a najczęściej wzmocnienie pewności siebie.

Firmy należące do PSSB wyróżniają się etycznością, uczciwością, transparentnością, bardzo dobrą jakością produktów oraz bezpieczeństwem i to jest również dowód na rosnące zainteresowanie wśród osób, które chcą zasmakować bycie własnym szefem, ale również, a może przede wszystkim, wśród klientek i klientów. Rosnące obroty branży oraz wzrastająca ilość osób działających w sprzedaży bezpośredniej jest tego niezaprzeczalnym dowodem.