Czym jest sprzedaż bezpośrednia?

Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową.

Sprzedaż bezpośrednia wymaga osobistej prezentacji produktu.

Przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej mogą prowadzić działalność, wykorzystując różne formy organizacyjne.

ZAPRASZAMY DO
ZAPOZNANIA SIĘ
Z FILMEM PROMOCYJNYM!

Jednopoziomowy, w którym rekrutacją i szkoleniem dystrybutorów zajmują się menedże-rowie zatrudnieni i wyznaczeni przez firmę, a dystrybutorami są agenci lub przedstawiciele handlowi;

Wielopoziomowy (sieciowy), gdzie za rekrutację, szkolenie i motywowanie sprzedawców odpowiadają liderzy sieci. Wynagrodzenie tych sprzedawców odzwierciedla zarówno wyniki ich własnej sprzedaży, jak i wartość transakcji sfinalizowanych przez sieć podlegających im niezależnych sprzedawców, którą stworzyli rekrutując i szkoląc te osoby.

Niezależnie od obowiązującego w danej firmie systemu sprzedaży, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać jedną z podstawowych metod sprzedaży:

  • sprzedaż indywidualną, w której oferowane produkty są prezentowane przez sprzedawcę np. w domu potencjalnego nabywcy, tylko jemu, na zasadzie indywidualnego kontaktu;
  • sprzedaż grupową, gdy sprzedawca organizuje pokaz i udziela wyjaśnień grupie potencjalnych nabywców, zazwyczaj w domu osoby, która zaprasza na tę okoliczność znajomych.

980 tys.

osób zajmuje się
sprzedażą bezpośrednią

Stowarzyszenie działa od 1994 roku i grupuje największe przedsiębiorstwa sprzedaży bezpośredniej.

Grupuje kilkadziesiąt firm o łącznym udziale w rynku przekraczającym 65 proc.

 

Sprzedaż bezpośrednia umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z produktem, jego przetestowanie i wyrobienie sobie własnego o nim zdania – w wolnym czasie, we własnym domu lub w gronie znajomych. Wszystkie towary są dostarczane bezpośrednio do domu klienta. Ta forma handlu jest szczególnie wygodna dla osób mieszkających w małych miastach lub na wsi, gdzie towary i usługi oferowane w sprzedaży bezpośredniej są trudniej dostępne w sieci sklepowej.

Istotny czynnik rosnącej popularności sprzedaży bezpośredniej może wynikać z pewnego znużenia konsumentów reklamą i potrzeby kontaktu ze sprzedawcą służącym radą i pomocą w wyborze usługi czy produktu. W opinii konsumentów sprzedaż bezpośrednia jako forma prowadzenia biznesu stała się integralną i uznawaną częścią gospodarki. Badania rynku sprzedaży bezpośredniej i opinii konsumenckich wskazują, że o rosnącej popularności tej formy handlu decydują przede wszystkim indywidualne podejście do klienta, możliwość uzyskania konsultacji i porady, warunki umożliwiające namysł poprzedzający zakup. To właśnie, w opinii klientów, stanowi wartość dodaną sektora sprzedaży bezpośredniej, decydując o wzroście jego popularności w ostatnich latach.

Należymy do