Fakty i mity

Fałsz
Brak ochrony konsumenckiej. Osoba, która dokona zakupu poza lokalem przedsiębiorcy, chroniona jest w taki sam sposób, jak klienci sklepów detalicznych, a w wielu przypadkach przysługują jej dodatkowe prawa. Na przykład, ustawodawca gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia. Obecne przepisy prawne nie przewidują obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwych towarów zakupionych w sposób tradycyjny.  
Prawda
Sprzedaż bezpośrednia aktywizuje zawodowo.Sprzedaż bezpośrednia umożliwia aktywizację zawodową osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Firmy tej branży dają możliwość tworzenia miejsc pracy dla siebie i swoich bliskich. Co istotne, nie ważny jest  wiek, płeć czy wcześniejsze doświadczenie. Sektor daje także możliwość pracy dodatkowej: dla około 88 proc. sprzedawców w Polsce, sprzedaż bezpośrednia to zajęcie tymczasowe, pozwalające na podreperowanie domowego budżetu.
Fałsz
Sprzedawcy sprzedaży bezpośredniej to niewykształceni akwizytorzy. Badania pokazują, że 90 proc. sprzedawców to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem. Sprzedawcy cieszą się dużym zaufaniem klientów, a nowych najczęściej pozyskują z polecenia. Sprzedawca bezpośredni nie jest osobą z przypadku: w Polsce niemal co piąty sprzedawca pracuje w sektorze od ponad 10 lat.
Prawda
Szkolenia sprzedawców to mocna strona sektora.Firmy oferują swoim partnerom biznesowym nie tylko szkolenia początkowe i produktowe, ale także rozwijające umiejętności biznesowe, motywacyjne i specjalistyczne, w większości bezpłatne. Firmy członkowskie PSSB wydają na ten cel prawie 7 milionów złotych rocznie. W związku z faktem, że najważniejszą rolę w tym modelu biznesowym, zaraz po produkcie, pełni właśnie konsultant, wydaje się to być naturalnym kierunkiem.
Fałsz
Sprzedawcy są zatrudnieni przez firmy sprzedaży bezpośredniej. Sprzedawcy, z których większość to osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, podpisują jedynie umowy o współpracy lub agencyjne z firmami dystrybucyjnymi.
Fałsz
Sprzedaż bezpośrednia jest nachalna.Badania przeprowadzone przez IBRIS w 2016 roku pokazują, że ponad jedna czwarta osób kupujących produkty oferowane przez firmy z branży sprzedaży bezpośredniej, sama poszukuje konsultanta. Prawie 46% kupujących potwierdza, że ceni fakt, że mogą w spokoju, np. we własnym domu, zapoznać się z ofertą firmy, a ponad 80% ocenia dobrze konsultantów, jako osoby, które rzetelnie przekazują wiedzę o produkcie i są w stanie odpowiedzieć na nurtujące pytania. 
Fałsz
Sprzedaż bezpośrednia, a zwłaszcza sprzedaż sieciowa, to forma piramidy.Piramida (sprzedaż lawinowa) to przedsięwzięcie, w którym uczestnik jest wynagradzany nie za sprzedaż towarów czy usług, jak to się dzieje w firmach sieciowych (MLM), ale wyłącznie za wciągnięcie do systemu innych osób, a jego ewentualne wynagrodzenie pochodzi z wpłat kolejnych uczestników systemu. W przeciwieństwie do legalnie działających firm sieciowych, piramidy są nielegalne w świetle prawa polskiego i unijnego.

Należymy do