Historia

Historia sprzedaży bezpośredniej sięga czasów pierwszych cywilizacji – Egiptu, Syrii czy Babilonii. Początki handlu oparte były na bezpośredniej relacji sprzedawcy z kupującym i to właśnie sprzedawcom bezpośrednim zawdzięczmy jego rozwój w średniowieczu.

Jednak przechodząc do czasów bardziej współczesnych, ten kanał dystrybucji rozwijał się intensywnie zwłaszcza w Ameryce w XVIII i XIX w. dzięki przybywającym na te tereny emigrantom. Młody kraj, z powoli rozwijającą się infrastrukturą, zwłaszcza na obrzeżach młodej Ameryki, sprzyjał sprzedaży bezpośredniej. Ta forma handlu kontynuowała swój rozwój pod koniec XIX w. i na początku XX w. W latach 50-tych XX w. pojawił się nowy kierunek w sprzedaży bezpośredniej polegający na organizowaniu spotkań towarzyskich w szerszym gronie w domach klientów, na których przeprowadzano prezentacje produktów.

Kalendarium sprzedaży bezpośredniej

1885 r.
Wydawnictwo z Nashville, Tennessee, sprzedaje Biblię metodą sprzedaży bezpośredniej
1886 r.
W Nowym Jorku powstaje California Perfume Co.
– późniejsze Avon Products Inc.
1930 r.
Stanley Home Products Co. (Stanhome) wprowadza sprzedaż grupową
1959 r.
Powstaje Amway – pionier marketingu wielopoziomowego (MLM)

Ważne daty dla PSSB

1994 r.
Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
1995 r.
Przyjęcie Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej. Dokument wzorowany na podobnych kodeksach WFDSA i FEDSA, wyprzedzał w wielu aspektach późniejsze przepisy o ochronie praw konsumenta.
1996 r.
Ustanowienie niezależnego Administratora Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB.
2000 r.
Początek współpracy z lokalnymi rzecznikami praw konsumenta i udział w spotkaniu rzeczników.
2002 r.
Udział w pracach nad projektem rozwiązań prawnych na rzecz wprowadzenia kategorii mikroprzedsiębiorcy.
2003 r.
Skuteczne działania na rzecz objęcia sprzedawców bezpośrednich 19% podatkiem CIT.
2003 - 2005 r.
Najbardziej intensywne działania na rzecz obniżenia składki ZUS od małych firm oraz skuteczny lobbing na rzecz zmniejszenia składki na ZUS dla osób rozpoczynających indywidualną działalność gospodarczą.
X.2012 r.
I Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej – zorganizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, środowisk biznesowych, konsumenckich, akademickich i sektora sprzedaży bezpośredniej.

Należymy do