Historia

Historia sprzedaży bezpośredniej sięga czasów pierwszych cywilizacji – Egiptu, Syrii czy Babilonii. Początki handlu oparte były na bezpośredniej relacji sprzedawcy z kupującym i to właśnie sprzedawcom bezpośrednim zawdzięczmy jego rozwój w średniowieczu.

Jednak przechodząc do czasów bardziej współczesnych, ten kanał dystrybucji rozwijał się intensywnie zwłaszcza w Ameryce w XVIII i XIX w. dzięki przybywającym na te tereny emigrantom. Młody kraj, z powoli rozwijającą się infrastrukturą, zwłaszcza na obrzeżach młodej Ameryki, sprzyjał sprzedaży bezpośredniej. Ta forma handlu kontynuowała swój rozwój pod koniec XIX w. i na początku XX w. W latach 50-tych XX w. pojawił się nowy kierunek w sprzedaży bezpośredniej polegający na organizowaniu spotkań towarzyskich w szerszym gronie w domach klientów, na których przeprowadzano prezentacje produktów.

Kalendarium sprzedaży bezpośredniej

1885 r.
Wydawnictwo z Nashville, Tennessee, sprzedaje Biblię metodą sprzedaży bezpośredniej
1886 r.
W Nowym Jorku powstaje California Perfume Co.
– późniejsze Avon Products Inc.
1930 r.
Stanley Home Products Co. (Stanhome) wprowadza sprzedaż grupową
1959 r.
Powstaje Amway – pionier marketingu wielopoziomowego (MLM)

Ważne daty dla PSSB

1994 r.
Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
1995 r.
Przyjęcie Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej. Dokument wzorowany na podobnych kodeksach WFDSA i FEDSA, wyprzedzał w wielu aspektach późniejsze przepisy o ochronie praw konsumenta.
1996 r.
Ustanowienie niezależnego Administratora Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB.
2000 r.
Początek współpracy z lokalnymi rzecznikami praw konsumenta i udział w spotkaniu rzeczników.
2002 r.
Udział w pracach nad projektem rozwiązań prawnych na rzecz wprowadzenia kategorii mikroprzedsiębiorcy.
2003 r.
Skuteczne działania na rzecz objęcia sprzedawców bezpośrednich 19% podatkiem CIT.
2003 - 2005 r.
Najbardziej intensywne działania na rzecz obniżenia składki ZUS od małych firm oraz skuteczny lobbing na rzecz zmniejszenia składki na ZUS dla osób rozpoczynających indywidualną działalność gospodarczą.
X.2012 r.
I Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej – zorganizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, środowisk biznesowych, konsumenckich, akademickich i sektora sprzedaży bezpośredniej.
2017 r.
Obchody Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej (17.10) pierwszy raz odbywają się online.
2018 r.
Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) w trakcie obchodów 50-lecia wręcza Polskiemu Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej nagrodę ASTRA w kategorii dla najlepszego stowarzyszenia krajowego.
2018 r.
Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), działająca od 1978 roku, zrzeszająca ponad 60 stowarzyszeń sprzedaży bezpośredniej przyznaje Polskiemu Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej status Złotego Stowarzyszenia.
2018 r.
PSSB bierze udział w organizowanym przez Seldię badaniu społeczno-ekonomicznych aspektów sprzedaży bezpośredniej przeprowadzonym przez znaną firmę badawczą IPSOS w 11 krajach członkowskich Unii Europejskiej.
2019 r.
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej oraz Federacja Konsumentów pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczynają kampanię edukacyjną „Poznaj swojego kontrahenta”. Celem inicjatywy jest wspólne przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, do których dochodzi podczas pokazów produktów na rynku sprzedaży bezpośredniej.
2019 r.
Uruchomienie Akademii PSSB, projektu będącego odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe członków Stowarzyszenia.
2019 r.
Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej przyznaje PSSB najwyższy status Stowarzyszenia Platynowego.
2019 r.
PSSB świętuje swoje 25-lecie. Z tej okazji rusza produkcja Jubileuszowego Programu Video: pakietu ponad 30 filmów prezentujących rozmaite aspekty sprzedaży bezpośredniej poprzez portrety konsultantek, dystrybutorów i partnerów reprezentujących wszystkie firmy członkowskie Stowarzyszenia.
2020 r.
Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) przekazuje Polskiemu Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej prestiżową nagrodę ASTRA przyznawaną najlepszym krajowym stowarzyszeniom sprzedaży bezpośredniej, aż w dwóch kategoriach: za działalność edukacyjną (ex aequo ze stowarzyszeniem rosyjskim) i za rozwijanie usług na rzecz firm członkowskich (ex aequo ze stowarzyszeniem włoskim).

Należymy do